DE coronacrisis

Huiselijk geweld

De spanningen lopen hoog op nu gezinnen in verband met het Coronavirus thuis zitten. De stress zal toenemen en elke dag op elkaars lip zitten kan leiden tot een groter risico op kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk geweld. Niet alleen zal de stress toenemen als gevolg van het thuiszitten. Er spelen nog andere risicofactoren. Denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van inkomen, schulden, verslaving, krappe huisvesting, kind problematiek en psychische problemen.

Het kater-gevoel na een scheiding

Waar voorheen kwetsbare gezinnen in deze situatie hun grenzen snel hadden bereikt, komen ook de doorsnee gezinnen onder druk te staan. Veel gezinnen zijn niet gewend om maanden achtereen geïsoleerd te zijn van de buitenwereld. De ouders werken thuis en de kinderen moeten binnen spelen en binnenshuis schoolwerk maken met hulp van de ouders. Het verlies van activiteiten als spelen met vriendjes en vriendinnetjes, school en sport maken deze situatie extra lastig. Het zal leiden tot een verslechtering van de thuissituatie. Ook zal de sociale controle op elkaar afnemen nu iedereen niet of nauwelijks naar buiten mag, waardoor niet snel kan worden ingegrepen op precaire toestanden zoals hiervoor omschreven. Een verontrustende situatie. 

De coronacrisis

Tijden veranderen 

Normaal gesproken vinden veel scheidingen plaats na de zomervakantie en na de Kerstdagen. Gedurende deze perioden verkeren veel gezinnen en hun familieleden voor langere tijd in elkaars nabijheid en kunnen spanningen en irritaties toenemen. Echter; er bestaat nog wel de mogelijkheid om het gezin te ontvluchten en op zoek te gaan naar me-time. Je gaat dan even naar een vriend of vriendin om je verhaal te doen of je gaat buitenshuis sporten. Ook kun je de kinderen laten spelen bij een ander. In deze Coronacrisis kan dat niet meer.  

Kortom: het aantal scheidingen zal drastisch oplopen de komende periode.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.