Ziekteverzuim

Werkgever en werknemer in scheiding kunnen ziekteverzuim voorkomen

5 oktober, 2020

Recent sprak ik met een bevriende ondernemer wiens medewerker al lange tijd niet functioneert op de werkvloer. De werknemer is in een scheiding verwikkeld geraakt. De medewerker laat zich in deze bijstaan door een advocaat. Nu wijst onderzoek uit dat werknemers die in scheiding liggen het Nederlandse bedrijfsleven een half miljard per jaar kosten. Een half miljard per jaar maar liefst! Dat is nogal wat. Wat kun je als werkgever en werknemer doen om langdurig (ziekte-)verzuim te voorkomen?

Een werknemer in scheiding verzuimt dubbel zoveel als een andere werknemer. Werknemers die in scheiding verkeren, zijn vaker ziek en presteren slechter. Tijdens werktijd zal de werknemer in scheiding meer bezig zijn met de problemen die uit de scheiding voortvloeien dan met werk gerelateerde zaken. Dat betekent een flinke kostenpost voor de werkgever. Een werkgever staat er immers niet op te wachten dat scheidingsperikelen leiden tot productiviteitsverlies.

Een scheiding is meestal een zeer stressvolle en emotionele rollercoaster. Het gemiddelde verzuimpercentage van werknemers die in scheiding liggen, ligt 2 procent hoger dan onder niet-gescheiden werknemers. Doordat de productiviteit van de werknemer afneemt, zullen de kosten voor de werkgever toenemen. Zeker als een werknemer in een vechtscheiding is beland, kun je er donder op zeggen dat het voor de hand kan liggen, dat zij zich voor lange tijd ziek zullen melden. Een gerechtelijke procedure brengt veel stress en onzekerheid met zich mee. Niet alleen het welzijn van de werknemer heeft te lijden onder de scheiding, maar ook de gezondheid van het bedrijf. Extra ziekteverzuim als gevolg van scheidingsperikelen kost werkgevers namelijk al snel duizenden euro’s per jaar.

De toename van het aantal scheidingen kan dus leiden tot grote financiële gevolgen voor zowel de werkgever als de werknemer. Werkgevers hebben er baat bij om medewerkers in scheiding  te helpen en door te verwijzen, want relatieproblemen zorgen voor extra ziekteverzuim en verlies aan productiviteit. Werknemers hebben er daarentegen baat bij dat de scheiding binnen afzienbare tijd wordt afgehandeld zonder rechtszaken. Rechtszaken duren lang en kosten veel geld. De inschakeling van een advocaat kost al gemiddeld zo’n 200 Euro per uur exclusief BTW. En ik spreek uit ervaring!

Inmiddels ben ik al meer dan 20 jaar werkzaam in het Nederlands recht. Met name de jaren dat ik werkzaam was voor de elite-advocatuur in het westen des lands heeft mij veel bijgebracht. In die periode heb ik veel inzicht gekregen in het familieprocesrecht en de torenhoge advocatentarieven. Uit ervaring kan ik dan ook concluderen dat de inschakeling van advocaten leidt tot nog meer emotionele ellende en onnodig hoge kosten en dat de inmenging van niet ter zake doende deskundigen, de zogeheten ‘ervaringsdeskundigen’, in veel gevallen niet leidt tot het gewenste resultaat. De eersten zijn opgeleid om te procederen om zo hun portemonnee goed te vullen en de tweede groep, de ‘ervaringsdeskundigen’ die meestal zelf gescheiden zijn en menen het allemaal zo goed te weten, heeft naar mijn mening vaak geen verstand van de juridische merites.

Als u langdurig verzuim bij een werknemer en productiviteitsverlies van uw onderneming wilt voorkomen, neem dan eens vrijblijvend contact op Deskundig Scheiden. Als Scheidingsdeskundige zorg ik er samen met mijn specialisten voor dat in een vroeg stadium een langdurige vechtscheiding wordt voorkomen. Daar plukt u als werkgever en als werknemer de vruchten van!

Een scheiding is ook een nieuw begin.

Deskundig Scheiden is neutraal en onafhankelijk, wij houden rekening met wederzijdse belangen en emoties.
Lees verder
Scheiden doet lijden

Scheiden doet lijden

5 oktober, 2020

Je bent eind veertig of begin vijftig. Al jaren ben je gelukkig getrouwd, maar al enige tijd herken je jezelf of je partner niet meer. Het kan zijn dat jij of je partner zich in een midlifecrisis bevindt.

Lees verder
Margriet Steenbergen Deskundig Scheiden

Woning zoeken na scheiding: het valt niet mee!

12 mei, 2021

Snel betaalbare sociale huurwoningen bouwen. Zo kunnen we alleenstaande ouders helpen om het leven weer op de rit te krijgen!

Lees verder

Wet herziening partneralimentatie

26 juni, 2019

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de nieuwe wet herziening partneralimentatie waarschijnlijk in werking. De Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd.

Lees verder

Scheiden van tafel en bed

2 februari, 2017

Bij scheiding van tafel en bed deel je geen tafel en bed meer. Dat betekent dat je gescheiden leeft, maar nog wel met elkaar getrouwd blijft.

Lees verder
Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.