Uit elkaar gaan met kinderen ouderlijk gezag

Ouderschapsplan

Als er bij een scheiding minderjarige kinderen zijn betrokken, is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin zullen alle afspraken die gemaakt worden met betrekking tot de verzorging en de opvoeding van de kinderen worden vastgelegd. Als het kind meerderjarig is, is een ouderschapsplan niet verplicht.

Wat is een ouderschapsplan

Een ouderschapsplan bestaat uit afspraken over de opvoeding, verzorging en de kosten met betrekking tot de kinderen. De afspraken worden door beide ouders gezamenlijk gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan om onduidelijkheden en conflicten in de toekomst te voorkomen.

De afspraken zullen onder meer gaan over zaken met betrekking tot dagelijkse beslissingen uit het leven van de kinderen, medische beslissingen, betaling van kinderalimentatie, betaling van sportcontributies etc. en de schoolkeuze van de kinderen. Ook is het bijvoorbeeld verstandig om afspraken te maken omtrent de opvoeding, zodat dit bij vader en moeder gelijk is. Bijvoorbeeld hoe laat de kinderen thuis moeten komen.

Ook is het mogelijk om een zorgregeling of omgangsregeling af te spreken. Dan moeten er afspraken gemaakt worden over waar de kinderen gaan wonen en hoe vaak ze de andere ouder zullen gaan zien. Hierbij zal ook rekening gehouden moeten worden met de wensen van de kinderen zelf.

Aanpassen van het ouderschapsplan

Als het ouderschapsplan niet (meer) blijkt te werken kunnen er aanpassingen gedaan worden in het plan. Hier staan jullie vrij in. Jullie mogen de afspraken wijzigen mits dit niet in strijd is met de wet.

Wat momenteel passend is, voldoet over een half jaar misschien niet meer. Daarom is het raadzaam om af te spreken dat jullie ieder (half) jaar samen in gesprek gaan om te kijken hoe alles verloopt en of het ouderschapsplan nog nageleefd wordt. Dit kunnen jullie als ouders samen doen, maar ook met onze hulp.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.