Uitkopen partner huis

Uitkopen partner huis

Uitkopen partner huis | Als jullie besloten hebben te gaan scheiden komt er veel op jullie af. Er moeten afspraken gemaakt worden, de boedel verdeeld en als jullie samen kinderen hebben moet er een ouderschapsplan opgesteld worden. Knap lastig allemaal. Het wordt nog lastiger als jullie samen een koophuis hebben.

Want hoe verdeel je een koopwoning? Er samen in blijven wonen is geen optie. Verkopen is een mogelijkheid, maar dat kan jammer zijn als jullie veel tijd, aandacht en geld in het huis gestopt hebben, er mooie herinneringen in zitten of je het huis graag in de familie wilt houden.

Echtscheiding regelen bij Deskundig Scheiden

Een koophuis en scheiden

Dan bestaat de mogelijkheid dat één van beide partners in het huis blijft wonen en de andere partner uitkoopt. Als je kiest voor het uitkopen van een partner dan moet je over een aantal zaken goed nadenken. Om te beginnen moet de partner die in het huis blijft wonen de hypotheek alleen kunnen dragen. Voorheen betaalden jullie samen de hypotheeklasten, nu komt dat neer op één salaris. En niet alleen deze kosten moet je kunnen betalen, ook alle andere vaste lasten rusten nu op één persoon.

Huis overnemen na scheiding

Uitkopen partner uit huis

Daarnaast moet de partner die in het huis blijft wonen de andere partner uitkopen uit het huis. Bij een scheiding is immers sprake van een eerlijke verdeling. De partner die blijft moet dus de vertrekkende partner een bepaald bedrag meegeven. De berekening van die waarde gebeurt op basis van de woningwaarde min de openstaande hypotheek. Het bedrag dat daar uit komt wordt gelijk verdeeld over beide partners. Is dat voor de blijvende partner financieel niet mogelijk? Dan kan deze er voor kiezen het bedrag mee te financieren in de nieuwe hypotheek. Daarvoor moet hij dan wel de lasten kunnen dragen.

Soepel en vlot scheiden

Samen met een scheidingsadvocaat van Deskundig Scheiden kijken jullie naar de mogelijkheden voor het uitkopen van de partner bij een huis. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het financiële plaatje op korte termijn, maar vooral of het voor de blijvende partner mogelijk is op de voorzienbare lange termijn de kosten te kunnen dragen. Samen komen jullie tot een oplossing en maken jullie afspraken, zodat ook dit deel van het echtscheidingstraject professioneel, soepel en vlot verloopt.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.