Hoe zit het met toeslagen

Toeslagen

Wanneer heb je recht op toeslagen na een scheiding? Hieraan zijn een paar voorwaarden verbonden: 

  • De partner die het huis verlaat moet op een ander adres dan de echtelijke woning ingeschreven staan; 
  • De scheiding moet officieel zijn uitgesproken;
  • Het eigen vermogen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag (verschillend per soort toeslag). 

Huurtoeslag

Niet iedereen die een huurwoning betrekt heeft daarna recht op huurtoeslag. Om in aanmerking te komen voor een huurtoeslag mag je niet te veel verdienen. De huurprijs mag ook niet boven de grens van € 737,14 komen en niet onder de grens van €232,65 komen. Ook aan het eigen vermogen zit een bepaalde grens. Een recht op huurtoeslag bestaat alleen als het eigen vermogen niet hoger is dan € 30.846. Bij huurtoeslag telt het vermogen van een thuiswonend kind dat jonger dan 18 jaar is mee in het totale vermogen. 

Kindgebonden budget 

Het kindgebonden budget is, naast de kinderbijslag, een bijdrage in de kosten voor kinderen tot zij 18 jaar zijn. Het recht op kinderbijslag bestaat alleen wanneer je eigen inkomen en vermogen niet boven de grens komen. Voor het kindgebonden budget is het maximaal eigen vermogen zonder toeslagpartner voor het jaar 2020 € 116.613. Kindgebonden budget wordt per maand bepaald. 

In geval van co-ouderschap kan de ouder die ook kinderbijslag voor het kind ontvangt, ook kindgebonden budget ontvangen. Kindgebonden budget kan echter niet worden verdeeld over de ouders als er sprake is van één kind. Wel kan het zo zijn dat als jullie twee kinderen hebben dat iedere ouder één kind laat inschrijven. Ieder van de ouders kan op deze manier kinderbijslag en kindgebonden budget ontvangen. 

Kinderbijslag

Als jullie op het moment dat jullie gaan scheiden kinderbijslag ontvangen, moeten deze wijzigingen worden doorgegeven bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) . Degene bij wie na de scheiding de kinderen het hoofdverblijf houden heeft het recht op kinderbijslag. De kinderbijslag zal dan ook worden bijgeschreven op een door deze ouder aan te wijzen bankrekening. 

Bij co-ouderschap kan de kinderbijslag over beide ouders verdeeld worden. Op de website van de SVB staat meer informatie. 

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.