scheiding gemeenschap van goederen

Scheiding in gemeenschap van goederen

Scheiding in gemeenschap van goederen | Als je gaat scheiden moet er veel verdeeld worden, zoals bezittingen, pensioen, vermogen en verzekeringen, maar ook schulden zoals de hypotheek worden verdeeld. Ben je voor 1 januari 2018 getrouwd? Dan ben je automatisch getrouwd in gemeenschap van goederen, tenzij je daar bewust actie tegen hebt ondernomen.

Wat is scheiding in gemeenschap van goederen?

Trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat je alle spullen, schulden en vermogen samen deelt. Alles wat eerst van één persoon was, is nu van jullie beide. Als jullie gaan scheiden moet dit dus eerlijk verdeeld worden. Dat levert voor de boedel meestal minder problemen op dat voor de schulden. Niemand zit immers te wachten op schulden. Een bemiddelaar van Deskundig Scheiden kan jullie hierbij helpen om te voorkomen dat de verdeling niet eerlijk gaat, of dat dit onvoorziene financiële gevolgen heeft op de langere termijn.

Echtscheiding regelen bij Deskundig Scheiden

Uitzondering gemeenschap van goederen

Niet alle bezittingen horen bij de gemeenschap van goederen. Als je een erfenis hebt ontvangen en de erflater heeft bepaald dat de erfenis echt alleen van jou is, valt deze dus niet onder de gemeenschap van goederen. Dit moet wel vastgelegd zijn in een uitsluitingsclausule.

Verknochte goederen vallen ook buiten de gemeenschap van goederen. Dit zijn persoonlijke spullen zoals sieraden, verzamelingen of hobbyspullen, maar ook een invalidenuitkering of smartengeld. De rechter stelt hoge eisen aan de voorwaarden van deze goederen en ze moeten daarom op een duidelijke manier verbonden zijn aan een persoon.

hulp bij de scheiding van Deskundig Scheiden

Beperkte gemeenschap van goederen

Zijn jullie na 1 januari 2018 getrouwd? Dan ben je automatisch in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd. Dit wil zeggen dat alles van voor het huwelijk van jou was ook van jou blijft. Bij een scheiding moeten je dus alleen de schulden, het vermogen en de spullen die tijdens het huwelijk samen zijn opgebouwd verdelen. Ook erfenissen en schenkingen vallen buiten de verdeling.

Deskundig Scheiden kennismaking

Echtscheidingsconvenant

De afspraken die jullie maken over de verdeling van het bezit en vermogen worden genoteerd in een echtscheidingsconvenant. Samen met Deskundig Scheiden stellen jullie een dergelijk convenant op om tot een eerlijke verdeling en goede afspraken te komen. Ook bieden wij ondersteuning bij bijvoorbeeld de keuze voor het uitkopen van een partner zodat de ander in het koophuis kan blijven wonen, en het maken van een goed financieel overzicht voor de toekomst. Hebben jullie kinderen? Dan stellen we samen een ouderschapsplan op met afspraken rond de verzorging en kosten van de kinderen.

Gaan jullie een scheiding in gemeenschap van goederen aan? Deskundig Scheiden helpt jullie verder! Neem direct contact op.

 

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.