Scheiden van tafel en bed

2 februari, 2017

Bij een scheiding van tafel en bed kies je ervoor om samen geen tafel en bed meer te delen. Dat betekent dat je gescheiden van elkaar wilt leven. Je bent echter nog wel met elkaar getrouwd. Je mag zelf weten hoe lang je gescheiden van tafel en bed wilt leven. Het is een echtscheidingsvorm die steeds minder wordt gebruikt, omdat de wet je niet meer verplicht tijdens het huwelijk samen te wonen. Een scheiding van tafel en bed kun je alleen aanvragen als je getrouwd bent.

Is een scheiding van tafel en bed mogelijk bij geregistreerd partnerschap?

Nee, samenwoners met samenlevingscontract en partners met een geregistreerd partnerschap kunnen niet scheiden van tafel en bed. Een scheiding van tafel en bed is alleen mogelijk bij een huwelijk.

Waarom een scheiding van tafel en bed

Vaak komt het voor dat een scheiding van tafel en bed voortvloeit uit geloofsovertuiging, maar praktische redenen kunnen ook de doorslag geven, bijvoorbeeld wanneer de financiële en fiscale situatie het niet langer toelaat of omdat samenleven met de ander niet meer gaat. Bij een scheiding van tafel en bed ben je wettelijk gezien gewoon nog gehuwd. Je leeft enkel en alleen apart van elkaar.

Bij een scheiding van tafel en bed wordt veelal de gemeenschap van goederen omgezet naar huwelijkse voorwaarden. Voor het achteraf opstellen van huwelijkse voorwaarden (tijdens het huwelijk), ga je naar de notaris. Let op: bij het omzetten van de gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden ben je nog niet officieel gescheiden, maar ben je nog steeds gehuwd. Je hoeft hiervoor niet eerst toestemming te verkrijgen van de rechtbank.

Nadelen en gevolgen van een scheiding van tafel en bed

De belangrijkste nadelen en gevolgen van een scheiding van tafel en bed zijn:

 1. Bij een scheiding van tafel en bed kies je ervoor de gezamenlijke gemeenschap te beëindigen. Dit houdt in dat bezittingen, vermogen (woning, pensioen en verzekeringen, etc.) en inkomen niet meer gemeenschappelijk zijn.
 2. De onderlinge onderhoudsplicht (kosten levensonderhoud, alimentatie) blijft, net als bij een gewone echtscheiding, bestaan.
 3. Opgebouwd ouderdomspensioen wordt verdeeld en het nabestaandenpensioen blijft doorgaan.
 4. Als je met een nieuwe partner wilt gaan samenwonen en/of een nieuw leven wilt opbouwen, dan is het niet mogelijk om met de nieuwe partner te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.
 5. Na de scheiding van tafel en bed ben je niet financieel verantwoordelijk voor schulden die door de ex-partner worden aangegaan.

Let op!

Wanneer je het huwelijk officieel wilt ontbinden, houd dan rekening met de volgende zaken:

 1. Er kan een gezamenlijk verzoek tot de officiële scheiding worden gedaan, wanneer jullie er beiden het huwelijk willen het huwelijk beëindigen. Hiervoor geldt geen termijn. De rechter zal dan altijd akkoord gaan.
 2. Je kunt een aanvraag voor een eenzijdige ontbinding van het huwelijk indienen. Dit kan als jullie minimaal 3 jaar gescheiden zijn van tafel en bed. Ook dan zal de rechter akkoord gaan.
 3. Wanneer je partner of jij binnen 3 jaar een aanvraag doet voor eenzijdige ontbinding, is het mogelijk om dit aan te vragen. De aanvraag zal door de rechter worden goedgekeurd, als je minimaal een jaar gescheiden bent van tafel en bed en je partner zich misdraagt.
 4. Als je weer officieel getrouwd wilt zijn (verzoening), is het mogelijk dit de rechtbank te laten weten. De scheiding van tafel en bed wordt ongedaan gemaakt.

Verzoening na een scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed is te herstellen. Dit kan gebeuren door de verzoening in te laten schrijven in het huwelijksgoederenregister.

Ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed kan worden omgezet naar een officiële ontbinding van het huwelijk. De procedure bij een scheiding van tafel en bed is bijna hetzelfde als een echtscheidingsprocedure. Ook bij een scheiding van tafel en bed komen onderwerpen als de verdeling van bezit en vermogen, de woning, de alimentatie en het opstellen van het ouderschapsplan aan de orde. Alle afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Afspraken over de omgang met de kinderen en de kosten van levensonderhoud worden vastgelegd in een ouderschapsplan. De rechtbank zal de scheiding van tafel en bed toewijzen als jullie huwelijk ‘duurzaam is ontwricht’. De rechtbank zal een beschikking geven. Een beschikking is een schriftelijke toestemming van de rechter, waaruit blijkt dat de rechter akkoord is met de ontbinding van het huwelijk.

Net als bij een gewone echtscheidingsprocedure wordt de scheiding van tafel en bed ingeschreven in het huwelijksgoederenregisters bij de griffie van de rechtbank. De echtscheidingsbeschikking moet binnen de termijn van 6 maanden worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente. Doe je dit niet binnen 6 maanden, dan blijf je gewoon getrouwd. Pas nadat de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand ben je officieel gescheiden.

 

Lees verder
Scheiden maar ik durf niet

Ik wil scheiden, maar ik durf niet

5 oktober, 2020

Je bent eind veertig of begin vijftig. Al jaren ben je gelukkig getrouwd, maar al enige tijd herken je jezelf of je partner niet meer. Het kan zijn dat jij of je partner zich in een midlifecrisis bevindt.

Lees verder

Uit elkaar….En het kind dan?

30 augustus, 2016

Het komt maar al te vaak voor dat één van de ouders ‘verstoten’ wordt. Ouderverstoting wordt het ook wel genoemd. Dat je als ouder je kind niet of nauwelijks ziet.

Lees verder

Getrouwd zijn en ‘uit de kast komen’, wat nu?!

18 oktober, 2017

U kent ze vast wel. Getrouwde mensen die er een dubbelleven op na houden. Jaren lief en leed gedeeld en plotseling homoseksueel en/of biseksueel zijn.

Lees verder

Dictator bindt in

31 augustus, 2016

Als procesbewaker is het zaak zo objectief mogelijk te blijven, maar een heel enkele keer kan ik het toch niet laten het voor de ‘underdog’ op te nemen. Zo ook in de zaak van de heer en mevrouw Peereboom.

Lees verder
Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


  Wij nemen vandaag nog contact met u op.