Scheiden met koophuis

Scheiden met koophuis

Als jullie besluiten uit elkaar te gaan moet er veel geregeld worden. Jullie moeten afspraken maken en zaken verdelen. Hebben jullie samen een koophuis? Dan moeten daar ook goede afspraken over gemaakt worden. Wie blijft in het huis wonen en kan dat financieel? Of besluiten jullie beide te verhuizen en het huis te koop te zetten. Scheiden met een koophuis kan best complex zijn. Als jullie het echtscheidingstraject volgen met Deskundig Scheiden kunnen jullie rekenen op professionele begeleiding en advies zodat jullie de beste keuze maken.

Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd wordt de waarde van het koophuis gelijk verdeeld. Jullie hebben beide dus evenveel recht om in het huis te blijven wonen.

Huis overnemen na scheiding

Eerlijke verdeling

Als één van beide partners in het huis blijft wonen moet deze de andere partner uitkopen. De andere partner heeft immers recht op de helft van de waarde van de woning. De waarde kan worden bepaald met behulp van een taxatierapport. Daarnaast kijkt de geldverstrekker of de partner die in de woning blijft dit financieel wel kan dragen. Alles wordt nu immers betaald van één inkomen waar het voorheen van twee inkomens betaald werd. Is dat financieel niet haalbaar? Dan wordt er geen nieuwe hypotheek verstrekt.

Een andere mogelijkheid bij scheiden met een koophuis is het verkopen van de woning. De hypotheek wordt daarna afgelost en de overwaarde wordt evenredig onder jullie verdeeld. Is er sprake van een restschuld? Dan wordt die schuld evenredig onder jullie verdeeld.

 

Huis verkopen bij scheiding

Samen eigenaar blijven

Ook kunnen jullie er voor kiezen samen eigenaar van de woning te blijven, terwijl één van beide partners in het huis blijft wonen. Hier kun je bijvoorbeeld voor kiezen als het voor een partner financieel niet mogelijk is de woning alleen over te nemen, maar jullie wel graag het huis willen aanhouden, bijvoorbeeld omdat jullie kinderen hebben en je deze in een vertrouwde omgeving wilt laten opgroeien.

Ten slotte is het mogelijk de woning samen te houden en te verhuren aan derden. Dit komt niet veel voor. Het heeft als voordeel dat jullie alvast een huis hebben dat jullie later door kunnen verkopen aan de kinderen.

Scheiden met koophuis ingewikkeld?

Niet als jullie uit elkaar gaan met Deskundig Scheiden. Samen met een professional doorlopen jullie het echtscheidingstraject en bekijken jullie onder andere wat de (financiële) mogelijkheden zijn voor het koophuis. Neem direct contact op.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.