Scheiden met kind

Scheiden met kind

Als je gaat scheiden verandert er veel voor de toekomst. Daar waar jullie eerst nog een plan voor jullie samen uitgestippeld hadden, scheiden nu de paden en gaat ieder zijn of haar eigen weg. Scheiden kan complexer worden als jullie één of meerdere kinderen hebben. Het maken van goede afspraken waar iedereen achter staat is dan extra belangrijk. Een kind mag nooit de dupe worden van een scheiding!

Betrek je kind dus altijd bij de scheiding en laat het nooit een verrassing achteraf worden. Een kind heeft een stabiele basis nodig en hoewel scheiden met een kind altijd voor tumult zorgt, helpt het door je kind in de stappen mee te nemen, het te vragen naar zijn mening en goed te luisteren naar de antwoorden.

Scheidingsdeskundige

Ouderlijk gezag na scheiden met kind

Na de scheiding houden jullie beide het ouderlijk gezag over het kind. Jullie zijn ook samen verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging. Willen jullie geen gezamenlijk ouderlijk gezag? Dan wijst de rechter het gezag aan één van beide ouders toe. Hebben jullie meer dan één kind? Dan bepaalt de rechter per kind wie het ouderlijk gezag krijgt. De rechter zal het kind altijd vragen bij welke ouder het graag willen blijven wonen. Bij kinderen vanaf twaalf jaar is deze vraag zelfs verplicht. Is een kind twaalf jaar of ouder, dan mag het zelf ook vragen of één van beide ouders het gezag kan krijgen.

De ouder zonder gezag is overigens niet ontheven van financiële verplichtingen aan het kind. Ook mag de ouder het kind gewoon blijven zien.

 

Deskundig Scheiden kennismaking

Ouderschapsplan

Alle afspraken rond de verzorging en financiële verplichtingen aangaande het kind worden vastgelegd in een ouderschapsplan. In dit plan wordt nauwkeurig en eenduidig omschreven wie welke verplichtingen heeft, nu en in de toekomst. Het opstellen van een dergelijk plan is verplicht als je gaat scheiden met kinderen.

Ga je scheiden met een kind? Deskundig Scheiden helpt je professioneel en persoonlijk verder. Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.