Echtscheidingsmediator scheidingsmediator

Scheiden met kind en koophuis

Scheiden met kind en koophuis? Scheiden kan complex worden als jullie samen kinderen en een koophuis hebben. Goede afspraken en plannen voor een (financieel gezonde) toekomst zijn dan belangrijk. Deskundig Scheiden helpt jullie daarbij.

Scheiden met kinderen

Scheiden met kinderen betekent dat je goede, duidelijke afspraken moet maken. Je houdt immers beide het gezag over jullie kind(eren). Wil één van beide ouders dit gezag niet, dan kan je aan de rechter vragen het gezag aan één van jullie toe te kennen. Dit wordt alleen toegestaan als het in het belang is van het kind.

Het is belangrijk dat het kind betrokken wordt bij de afspraken rond en na een scheiding en dat het zijn mening kan geven over de nieuwe situatie. Bij wie wil hij graag wonen, hoe ziet hij een eventuele omgangsregeling en als hij moet verhuizen, waar wil hij dan graag naar school? Scheiden kan voor kinderen moeilijk zijn, zeker als de beslissing uit elkaar te gaan als een verrassing komt. Gehoord worden maakt het voor het kind wat dragelijker.

ouderschap en scheiden

Ouderschapsplan

Als je gaat scheiden en je hebt samen kinderen, dan ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Hierin staan onder andere afspraken over hoe beide ex-partners elkaar informeren over het kind, hoe de verzorging verdeeld wordt en wie voor wat in de opvoeding gaat betalen. Met Deskundig Scheiden stel je een ouderschapsplan op met heldere, niet voor tweeërlei uitleg vatbare afspraken waarin jullie je beide kunnen vinden.

eerst scheiden of eerst huis verkopen

Scheiden met kind en een koophuis

Als jullie gaan scheiden en jullie hebben een koophuis dan moet beslist worden wat jullie hier mee willen. Bij een scheiding gaat het koophuis naar de eigenaar. Als jullie samen eigenaar zijn dan kan één van de partners er voor kiezen in het koophuis te blijven wonen als dat financieel haalbaar is. De andere partner wordt dan uitgekocht. Met ons brede netwerk in verschillende regio’s kan Deskundig Scheiden je helpen met het vinden van een nieuwe woonruimte.

Jullie kunnen er ook voor kiezen de woning te verkopen. De restwaarde of de restschuld worden vervolgens verdeeld. Alle afspraken rond het koophuis worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.