wat zijn huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

De huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden zijn afspraken over het huwelijk/geregistreerd partnerschap, die in een overeenkomst worden vastgelegd. Je kunt met de huwelijkse voorwaarden afwijken van de normale, wettelijke regels voor een huwelijk. Ook kunnen er op voorhand afspraken gemaakt worden over de eventuele betaling van alimentatie, verdeling van de bezittingen en over het pensioen.

Middels deze voorwaarden bepaalt u zelf welke bezittingen en/of schulden van u samen zijn en welke persoonlijk blijven. Bezittingen die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden verkregen kunnen zo toch van één partner blijven zonder dat de andere partner hier aanspraak op kan maken.

De notaris stelt uiteindelijk een akte op waarin alle voorwaarden, die jullie samen hebben opgesteld, staan opgesteld. Deze akte schrijft de notaris hierna in bij het openbaar huwelijksgoederenregister bij de rechtbank van de plaats waar je gaat trouwen. Deze voorwaarden kunnen voorafgaand aan het huwelijk worden opgesteld maar ook tijdens het huwelijk. Als deze voorwaarden tijdens het huwelijk worden overeengekomen, moet een rechter deze wel goedkeuren.

Redenen voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden zijn vaak schulden die voorafgaand aan het huwelijk gemaakt zijn. Door dit op te nemen in de huwelijkse voorwaarden blijft dit een persoonlijke schuld en komt deze schuld niet in de huwelijksgoederengemeenschap. Ook zou een reden kunnen zijn een eigen bedrijf. Ondernemers stellen vaak huwelijkse voorwaarden op zodat bij een faillissement niet de partner hier ook in ‘meegezogen’ wordt.

Bij een geregistreerd partnerschap heten zulke voorwaarden geen huwelijkse voorwaarden maar partnerschapsvoorwaarden. Juridisch gezien komen zij zo ongeveer op hetzelfde neer.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.