Scheiden met kind

Scheiden met het beste voor je kinderen

Scheiden kinderen | Als je gaat scheiden verandert er veel binnen een gezin. Voor jou en je partner is de impact groot, zeker als de beslissing uit elkaar te gaan voor één van beide onverwacht komt. Maar voor kinderen is de impact van scheiden vaak nog groter.

De stabiele situatie waarin kinderen opgroeien verandert en er ontstaat een nieuwe situatie – of ‘situaties’ als besloten wordt dat het kind deels bij de vader en deels bij de moeder gaat wonen. Die overgang kan veel van kinderen vragen, zeker als de scheiding voor het kind als een verrassing komt.

Praat met en luister naar je kinderen

Het is belangrijk dat kinderen weten waar ze aan toe zijn tijdens en na de scheiding. Ook willen ze – ongeacht de leeftijd – graag hun mening kunnen geven over de situatie na het scheiden. Goed praten met en luisteren naar je kinderen is dus belangrijk.

Uit elkaar gaan met kinderen ouderlijk gezag

Het ouderschapsplan

Ouders die gaan scheiden moeten een ouderschapsplan opstellen. Daarin staat onder meer beschreven hoe de zorg- en opvoedingstaken verdeeld worden, de manier waarop ouders elkaar informeren over belangrijke zaken en het vermogen met betrekking tot hun kind(eren) en een verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding.

Met Deskundig Scheiden stellen jullie een duidelijk ouderschapsplan op met heldere afspraken waar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Het laatste wat je wilt in deze situatie is miscommunicatie waar je kind de dupe van wordt.

Echtscheidingsmediator Margriet Steenbergen

Stabiele nieuwe situatie na scheiden met kinderen

In het echtscheidingstraject worden onder meer de omgangsregeling, alimentatie, rechten en plichten van de vader en moeder besproken. Alles wordt helder uitgelegd en afspraken worden duidelijk op papier gezet zodat er geen misverstanden over ontstaan. Niet nu en niet in de toekomst. Voor jullie, maar eerst en vooral voor de kinderen. Die verdienen de rust van een stabiele situatie én ontspannen ouders.

Scheiden & kinderen | Creëer duidelijkheid

Met het aanvragen van een echtscheiding bij Deskundig Scheiden voorkom je dat er onenigheid of onduidelijkheid ontstaat over de situatie van de kinderen. Uit elkaar gaan onder begeleiding van Deskundig Scheiden zorgt voor een soepel en vlot echtscheidingsproces. Dat voorkomt vaak een vechtscheiding, een emotionele strijd waar bij het scheiden kinderen ook onder lijden.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.