scheidingsdeskundige

Scheiden in gemeenschap van goederen 

Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen, dan wordt alles fifty fify verdeeld. 

Als je voor 1 januari 2018 bent getrouwd, dan ben je automatisch getrouwd in gemeenschap van goederen. Als je bent getrouwd in gemeenschap van goederen, dan moet je bij een scheiding alle spullen, schulden en vermogen samen eerlijk delen. Alle individuele bezittingen zijn gemeenschappelijk bezit geworden.  Bij een scheiding worden alle zaken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Wat moet er verdeeld worden? 

Boedelverdeling bij scheiden

Als je gaat scheiden moeten alle bezittingen, vermogen, pensioen, schulden, banksaldi en verzekeringen verdeeld worden. Dit heet ook wel de boedelverdeling of de boedelscheiding. Het is belangrijk dat je een eerlijke verdeling maakt. Dit kan lastig zijn, maar met de hulp van een deskundige bemiddelaar of mediator kan een ruzie in een vroeg stadium worden voorkomen. Een ervaren mediator of Scheidingsdeskundige zorgt ervoor dat er geen rechtszaakkomt. 

Gezamenlijke schulden bij scheiden

Als jullie gaan scheiden is het verdelen van de gezamenlijke schulden ook een onderdeel van de boedelscheiding. Zo is de hypotheek een schuld die verdeeld moet worden, maar ook een persoonlijke lening of andere kredieten (rood staan bij de bank) zijn schulden die verdeeld moeten worden.

Uitzonderingen op de gemeenschap van goederen

Bij een scheiding horen niet alle bezittingen bij de gemeenschap van goederen. Er zijn twee uitzonderingen:

  • Als jij of je partner een erfenis ontvangt, kan de erflater (degene die overleden is) hebben bepaald dat die erfenis alleen voor één van jullie beiden is. Dit betekent dat de erfenis buiten de gemeenschap van goederen valt. De erflater moet dit wel vastleggen in een uitsluitingsclausule in zijn of haar testament. Als dit niet schriftelijk is vastgelegd, dan valt de erfenis wel binnen de gemeenschap van goederen.
  • Verknochte goederen en schulden vallen ook buiten de gemeenschap van goederen. De rechter stelt hoge eisen aan de voorwaarden van deze verknochte goederen. De goederen en schulden moeten daarom op een bijzondere manier verbonden zijn aan de persoon, denk bijvoorbeeld aan een letselschade uitkering of een ontslagvergoeding. Kleding en sieraden, zijn verknochte goederen.

Beperkte gemeenschap van goederen

Sinds 1 januari 2018 ben je niet automatisch meer in gemeenschap van goederen getrouwd, maar in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles wat voor het huwelijk van jou was ook van jou blijft. Bij een scheiding worden dus alleen de spullen, schulden en het vermogen dat jullie samen tijdens het huwelijk hebben opgebouwd verdeeld. 

Bijvoorbeeld; voor het trouwen had al een studieschuld. Dan blijft deze schuld van degene die de schuld is aangegaan. Deze schuld valt niet binnen de huwelijksgoederengemeenschap. Ook vallen schenkingen en erfenissen buiten de verdeling.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.