Scheiden en tegemoetkomingen

16 februari, 2017

Hoe zit het met je recht op toeslagen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Belastingdienst en de gemeente als je bent gescheiden?

Als je voor de scheiding recht had op bepaalde toeslagen of tegemoetkomingen, dan kan dit veranderen na je scheiding. Ook kan het gebeuren dat je door de scheiding ineens wél recht hebt op bepaalde toeslagen.

Kinderbijslag

De kinderbijslag wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaald. De kinderbijslag is een overheidsbijdrage en staat los van het inkomen. De SVB keert de kinderbijslag uit aan de ouder waar het kind/de kinderen het hoofdverblijf hebben (ofwel bij de moeder dan wel bij de vader).

Bij co-ouderschap woont de zoon en/of dochter om beurten bij jou en je ex-partner. De SVB zal de kinderbijslag tussen jullie verdelen. Van deze verdeling wordt alleen afgeweken als jullie daar zelf schriftelijke afspraken over hebben gemaakt in bijvoorbeeld het ouderschapsplan, of als de rechter anders heeft besloten in zijn uitspraak.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een maandelijkse bijdrage bovenop de kinderbijslag voor gezinnen. Het kindgebonden budget is met name bedoeld voor gezinnen met lagere en middeninkomens. Het kindgebonden budget wordt per kind uitgekeerd. Met name grote(re) gezinnen profiteren maximaal van deze maandelijkse bijdrage.

Afhankelijk van je inkomen betaalt de Belastingdienst het kindgebonden budget uit. Per 1 januari 2015 is het kindgebonden budget bij veel mensen verhoogd. De Belastingdienst verdeelt het kindgebonden budget voor een kind niet over beide ouders. Enkel en alleen de aanvrager van de kinderbijslag kan het kindgebonden budget krijgen. De verdeling van het kindgebonden budget moeten jullie in onderling overleg zelf regelen.

Kinderopvangtoeslag

Je komt enkel en alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als je werkt of een opleiding volgt. Dit is door de Belastingdienst bepaald. Zorgen jij en je ex-partner ieder een deel van de week voor de kinderen middels co-ouderschap? Dan moeten jullie beiden de kinderopvangtoeslag aanvragen voor jullie eigen deel van de kosten.

Hebben jullie co-ouderschap afgesproken en meer dan twee kinderen? ‘Verdeel’ ze dan tussen jou en je ex-partner. Je schrijft bijvoorbeeld je zoon in op jouw adres en je dochter op dat van je ex-partner. Zo ontvang je allebei de inkomensafhankelijke tegemoetkomingen.

Bijstandsuitkering

Als je na de scheiding niet meer in je eigen levensonderhoud kunt voorzien, kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Ontvang je tijdens je scheiding al een bijstandsuitkering? Dan moet je de scheiding sowieso melden bij de gemeente waar je woont of gaat wonen. De gemeente gaat namelijk opnieuw beoordelen of je afzonderlijk van je ex-partner nog recht hebt op de bijstandsuitkering.

Het kan gebeuren dat je door je scheiding veel geld ontvangt. Bijvoorbeeld door verdeling van het vermogen of de overwaarde van het huis. Dit kan ertoe leiden dat je geen recht (meer) hebt op een bijstandsuitkering. Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering mag je een eigen vermogen hebben volgens onderstaand tabel:

Gezinssamenstelling Maximaal eigen vermogen om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering

Alleenstaand zonder inwonende kinderen € 5.940,-

Alleenstaande ouder met inwonende kinderen € 11.880,-

Gehuwd of samenwonen zonder kinderen € 11.880,- (samen)

Gehuwd of samenwonen met kinderen € 11.880,- (samen, inclusief het spaargeld van de kinderen)

Let op: De regels kunnen per gemeente verschillen. Zo rekenen sommige gemeenten auto’s met een lage waarde niet tot het eigen vermogen en andere gemeenten rekenen auto’s met een lage waarde wel tot het eigen vermogen. Vraag daarom eerst bij de gemeente welke regels zij hanteren en welke vermogensbestanddelen niet tot het eigen vermogen behoren.

Zorgtoeslag en huurtoeslag

Zorgtoeslag en huurtoeslag zijn inkomensafhankelijke toeslagen die worden uitgekeerd door de Belastingdienst. Na je scheiding verandert de gezinssamenstelling en daardoor ook het totale inkomen. Je komt in aanmerking voor huurtoeslag (voorheen huursubsidie) als je in een huurwoning woont en je inkomen onder een bepaald bedrag blijft. De huurgrens is maximaal € 710,68. Voor zorgtoeslag is alleen de hoogte van het inkomen van belang. Je kunt bij de Belastingdienst terecht voor het aanvragen van huur- en zorgtoeslag.

Bron:
Belastingdienst

Tegemoetkoming ouders

De Dienst Uitvoering Onderwijs (afgekort DUO, voorheen de IB-Groep) verstrekt de tegemoetkoming aan ouders. De tegemoetkoming bestaat uit schoolkosten en tegemoetkoming in les- en cursusgeld. De ouder bij wie het kind op 1 augustus van het nieuwe schooljaar staat ingeschreven, kan de tegemoetkomingen aanvragen. Deze tegemoetkomingen zijn inkomensafhankelijk.

Bron:
Duo

Zorgkorting

Per 1 april 2013 komt de alimentatieplichtige ouder met omgangsregeling in aanmerking voor een zogenaamde zorgkorting. Deze zorgkorting vervangt de omgangskosten van € 5,- euro per dag zoals eerder in de aanbevelingen opgenomen was. Of je in aanmerking komt voor zorgkorting is afhankelijk van je draagkracht. De hoogte van de zorgkorting varieert tussen 15 en 30 procent en is afhankelijk van de behoefte.
Afspraak maken

 

Lees verder
Scheiden en je kind kwijt

Gescheiden en je kind kwijt

5 oktober, 2020

Je bent eind veertig of begin vijftig. Al jaren ben je gelukkig getrouwd, maar al enige tijd herken je jezelf of je partner niet meer. Het kan zijn dat jij of je partner zich in een midlifecrisis bevindt.

Lees verder
Betekent de overgang de ondergang van je relatie

Betekent de overgang de ondergang van je relatie?

5 oktober, 2020

Je bent eind veertig of begin vijftig. Al jaren ben je gelukkig getrouwd, maar al enige tijd herken je jezelf of je partner niet meer. Het kan zijn dat jij of je partner zich in een midlifecrisis bevindt.

Lees verder

Denk eerst aan Uw kind, eer U een rechtszaak begint!

16 mei, 2018

Het wil nog wel eens gebeuren dat ik met één van mijn cliënten om de tafel ga met een advocaat en zijn of haar cliënt(e). Een zogeheten ‘viergesprek’.

Lees verder

Dictator bindt in

31 augustus, 2016

Als procesbewaker is het zaak zo objectief mogelijk te blijven, maar een heel enkele keer kan ik het toch niet laten het voor de ‘underdog’ op te nemen. Zo ook in de zaak van de heer en mevrouw Peereboom.

Lees verder
Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.