Scheiden als ondernemer: dit moet je weten

Voor een ondernemer is een echtscheiding vaak extra ingewikkeld. De onderneming staat nauw in verbinding met de scheiding.  Een scheiding kan gevolgen hebben voor de voortgang van de onderneming. 

Ons land telt veel ondernemers. Ondernemers die gaan scheiden, zijn bang dat hun onderneming ten onder gaat. Als je ondernemer bent en je bent van plan om te gaan scheiden, dan ben je bij Deskundig Scheiden aan het juiste adres. Wij waken ervoor dat de besloten vennootschap, de vennootschap onder firma of de eenmanszaak niet in financieel zwaar weer komt als gevolg van de scheiding. Dit kan namelijk consequenties hebben voor jou en je ex-partner. Wij hebben de juiste expertise in huis die je kan helpen bij de verdeling van de onderneming.

Waar moet je rekening mee houden?

Voor een ondernemer is een scheiding net zo vervelend als voor ieder ander mens. Ondernemers hebben ook te maken met emoties, zowel tijdens als na de scheidingsprocedure. Een eigen bedrijf brengt rechten en plichten met zich mee. Ook spelen andere vraagstukken een belangrijke rol. 

Allereerst is de vraag aan wie de onderneming toebehoort. Ook moet worden gekeken of de andere partner (de ex-partner) een deel van de onderneming krijgt of een vergoeding. 

Het is niet eenvoudig om deze vragen te beantwoorden, omdat elke situatie anders is. Waar moet je in grote lijnen rekening mee houden?  

1. Huwelijksvorm

Allereerst moet worden gekeken in welke huwelijksvorm jullie gehuwd zijn. 

Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd of ben je een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder voorwaarden, dan is de kans groot dat het bedrijf valt binnen de huwelijksgoederengemeenschap. Dat betekent dat de onderneming volledig onder het te verdelen vermogen valt. 

Zijn jullie gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden, dan is het bedrijf vaak in eigendom van één van beiden. Dit moet blijken uit de akte huwelijkse voorwaarden. 

Als in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding is opgenomen, dan moet worden bekeken of dit verrekenbeding is uitgevoerd. Een verrekenbeding is een afspraak om inkomsten en/of vermogen met elkaar te verrekenen. In de huwelijkse voorwaarden kun je bijvoorbeeld vastgelegd hebben wat er met het bedrijf gebeurt. Dit is een belangrijke huwelijkse voorwaarde. 

2. Bedrijfsvorm

Ben je eigenaar van een eenmanszaak en ben je in gemeenschap van goederen gehuwd, dan is de zaak zowel voor jou als je ex-partner. De waarde van de eenmanszaak (de waarde van de onderneming) zal bij scheiding fifty fifty verdeeld moeten worden. 

Heb jij samen met je ex-partner een vennootschap onder firma, dan moet ook de waarde van de onderneming bij helfte verdeeld worden. Dit geldt als er geen firmanten zijn. Zijn er wel andere firmanten, dan wordt alleen jullie deel van de VOF verdeeld.  

Hebben jullie een besloten vennootschap, dan kunnen de aandelen in twee gelijke delen gesplitst worden. Ook bestaat er de optie dat de ene partner de ander uitkoopt. 

 

Bij een besloten vennootschap spelen ook andere factoren een rol. Het belang van meerdere aandeelhouders moet ook meegewogen worden. 

scheidingsdeskundige

3. Waarde van de onderneming

De onderneming an sich wordt in veel gevallen niet verdeeld bij een scheiding. De waarde van de onderneming moet wel worden verdeeld. De onderneming moet daarom gewaardeerd worden. Belangrijk is wat de waarde van de onderneming is. De waardebepaling van een bedrijf is een complexe berekening die gebaseerd is op onder andere schulden en bezittingen, jaarcijfers, marktomstandigheden en toekomstverwachtingen. Deskundig Scheiden werkt nauw samen met een externe Register Valuator die de waarde van de onderneming kan bepalen. Een Register Valuator is een objectieve partij die jullie beide belangen behartigt. 

4. Continuïteit van het bedrijf

De scheiding mag er niet toe leiden dat de onderneming eronder te lijden heeft. De continuïteit van de onderneming moet gewaarborgd blijven. De emoties kunnen tijdens een echtscheidingsprocedure hoog oplopen. Dat begrijpen wij heel goed. Het bedrijf wordt soms ingezet als pressiemiddel om zoveel mogelijk geld aan de ander te onttrekken. Niemand heeft daar belang bij. Als het bedrijf wegvalt of failliet gaat en de inkomsten vallen weg, dan loopt de onderneming gevaar. Voor de rechter staat de continuïteit van de onderneming voorop. De onderneming is een bron van inkomsten. 

Er moet voor gewaakt worden dat de onderneming door een scheiding niet in financieel zwaar weer terecht komt. Ook niet als de helft van de waarde aan de andere partner toebehoort. Met de hulp van Deskundig Scheiden kan worden gekeken naar een andere oplossing. Er kan bijvoorbeeld uitgebreid stil worden gestaan bij een afbetaling op de lange termijn. Als de onderneming maar geen gevaar loopt! 

5. Alimentatie

Na het huwelijk ben je er soms aan gehouden om in het levensonderhoud van je ex te voorzien. Het alimentatiebedrag is afhankelijk van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige. 

Het bepalen van de draagkracht van een ondernemer kan soms complex zijn. Het is niet altijd even duidelijk hoeveel inkomsten de ondernemer heeft. Deskundig Scheiden kan een alimentatieberekening opstellen op basis van de IB-aangiften van de laatste jaren. Als blijkt dat de ondernemer niet teveel draagkracht heeft, dan kan dit betekenen dat hij niet zoveel alimentatie kan betalen. Als ex-partner heeft het dan ook geen zin om het onderste uit de kan te halen. Van een kale kip kun je niet plukken.  

Als de onderneming geen reserves meer heeft en door de scheiding in de problemen komt, kan dit ook voor de ex-partner verkeerd uitpakken. Het is belangrijk dat het bedrijf winstgevend blijft. Dit is van belang voor de continuïteit van de onderneming, maar het is zeker in het belang van de alimentatiegerechtigde. Een failliete ondernemer kan geen alimentatie betalen.

gescheiden

6. Samen eigenaar of meewerkende partner

Als jullie allebei eigenaar zijn van de onderneming of als één van jullie bij de ander werkzaam is, is het raadzaam en verstandig  om met elkaar in gesprek te gaan. Al is de liefde over, het kan verkeren dat jullie zakelijk met elkaar verder willen gaan. 

toch gescheiden

7. Pensioen

Als ondernemer moet bekeken worden of je wel of niet pensioen hebt opgebouwd. Als je gehuwd bent in gemeenschap van goederen dan heeft de ex-partner recht op de helft van de pensioenrechten.  

Ook moet worden bekeken of de ondernemer in eigen beheer pensioenrechten heeft opgebouwd. Ben je als ondernemer gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden, dan moet blijken uit de akte huwelijkse voorwaarden wat over het pensioen is afgesproken. 

Ben je ondernemer en ga je scheiden? Neem dan contact met ons op. 

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.