Samen kijken naar een samenlevingscontract

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract kunnen allerlei afspraken worden vastgelegd. Een notaris legt een samenlevingscontract vast bij notariële akte. Zo kunnen beide partners hierin aangeven welke spullen persoonlijk blijven en wat gezamenlijk is en dus ‘op één bult komt’. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor schulden. Ook kunnen in dit samenlevingscontract afspraken gemaakt over de financiën. Hierbij valt te denken aan de kosten voor het gas, water en licht maar ook over groot onderhoud dat moet worden uitgevoerd aan het huis. 

In het samenlevingscontract worden regels vastgelegd over het samenleven. Afspraken die vastgesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld: 

  • Kosten voor de huishouding;
  • Kosten voor de opvoeding van de (eventuele) kinderen; 
  • Een boedelverdeling;
  • Een verblijvingsbeding.

Tot de kosten van de gemeenschappelijke huishouding wordt vaak gerekend de huur van de gezamenlijke bewoonde woning (als hier sprake van is), de premies van verzekeringen, de kosten van gezamenlijke vakantie maar ook zeker bijvoorbeeld de boodschappen. Kortom: alle uitgaven die voorkomen in het dagelijkse leven. In het samenlevingscontract kun je vastleggen hoe samen deze kosten worden verdeeld. Er kan voor worden gekozen om dit naar rato van inkomen te doen of dat ieder de helft van de kosten betaald. 

Voor wat betreft de bankrekeningen kunnen jullie afspreken dat je ieder je eigen bankrekening behoudt. Jullie kunnen er ook voor kiezen om een en/of rekening te openen.

Een verblijvingsbeding is een beding waarin vastgelegd kan worden dat al een van de samenwoners komt te overlijden de andere samenwoner de gemeenschappelijke goederen mag houden.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.