Proces

Proces van echtscheiding

Het scheidingstraject begint met een gratis, eerste kennismakingsgesprek. Tijdens dit eerste gesprek bespreken we de persoonlijke situatie en wordt er gekeken naar wat er allemaal, praktisch gezien, moet gebeuren. Tijdens dit eerste gesprek is het voor beide partijen belangrijk dat er een klik ontstaat met de mediator en dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd. Het gehele proces zal er contact zijn met één vast persoon, de mediator.

Na dit eerste kennismakingsgesprek zullen wij aanvangen met de juridische werkzaamheden. Er zullen afspraken gemaakt worden over eventuele betaling van alimentaties, omgangsregelingen en bijvoorbeeld het pensioen. Al deze afspraken zullen worden vastgelegd in een zogeheten echtscheidingsconvenant. In dit convenant zullen duidelijke en leidende afspraken worden vastgelegd. Middels afspraken in een convenant worden problemen in de toekomst voorkomen.

Voor minderjarige kinderen is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Samen met jullie zal er een ouderschapsplan moeten worden opgesteld. In dit ouderschapsplan komen duidelijke afspraken met betrekking tot de kinderen. Denk hierbij aan afspraken over de invulling van verjaardagen, de zorgverdeling van de kinderen en de kinderalimentatie.

Na het opstellen van het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan, waarin de afspraken staan die wij samen zijn overeengekomen, nemen we deze met jullie door. Als alle partijen hiermee akkoord gaan, plannen we een afspraak om tot ondertekening van de documenten over te gaan.

Zodra alle documenten zijn ondertekend zit de procedure voor jullie er op. Wij gaan dan de juridische procedure opstarten. Wij zullen de documenten opsturen naar de advocaat, die deze stukken vervolgens indient bij de rechtbank. Nadat de rechtbank een uitspraak heeft gedaan, zal de scheiding bij de gemeente worden ingeschreven.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.