Hoe werken polissen

Polissen (spaargeld/spaartegoeden en levensverzekeringen)

Tijdens de scheiding moet er worden gekeken naar hoe de opgebouwde spaarrekeningen etc. verdeeld worden tussen beide partners.

Wat valt er onder het spaargeld
Onder het spaargeld vallen alle bankrekening, tegoeden en deposito’s.

De verdeling van het spaargeld levert vaak geen problemen op. Het saldo is bij jullie allebei bekend en dat kan je makkelijk verdelen. Bij gemeenschap van goederen maakt het niet uit of het te verdelen geld op een rekening staat welke maar op één naam staat of dat het een en/of rekening is. Het saldo van alle bankrekeningen valt namelijk binnen de algehele huwelijksgoederengemeenschap. Er is wel een uitzondering. Als één van beiden tijdens het huwelijk een schenking of erfenis met een uitsluitingsclausule gekregen heeft, blijft deze buiten de verdeling. Ook een negatief saldo op een bankrekening moet, net als een positief saldo, worden verdeeld.

Polissen
Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn er vaak meerdere polissen afgesloten. Hierbij valt te denken aan een levensverzekering, overlijdensrisicoverzekering of een beleggingspolis etc. Vaak bestaan er naast bovengenoemde polissen ook polissen die gekoppeld zijn aan de hypotheek. Voor al deze polissen geldt dat deze in de verdeling vallen. Hierin valt wel onderscheid te maken tussen de verschillende polissen. Niet in alle polissen wordt namelijk een waarde opgebouwd. Een waarde opgebouwd in een polis heet ook wel een spaarelement.

Polissen met een waarde
Voorbeelden van een polis waarin waarde opgebouwd zit:

  • Kapitaalverzekering. Deze polis is meestal gekoppeld aan de hypotheek. Maandelijks moet er een premie betaald worden aan de verzekeringsmaatschappij. Het doel van deze maandelijkse betalingen is dat op de einddatum van de hypotheek de hypotheekschuld afgelost is. Als je gehuwd bent in gemeenschap van goederen, moet de waarde van de kapitaalverzekering op het moment van de scheiding tussen beide partners verdeeld worden.
  • Lijfrenteverzekering; met een lijfrente zorg je op een fiscaal voordelige manier voor extra inkomen dat periodiek wordt uitbetaald vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat. In een lijfrenteverzekering bouw je waarde op, het opgebouwde bedrag is echter niet gemakkelijk te verdelen. Dit heeft te maken met het feit dat de opgebouwde waarde niet zomaar uitgekeerd kan worden zonder dat hierover belasting moet worden. Bij een scheiding moet dan ook nauwkeurig berekend worden wat de waarde van de lijfrente is na aftrek van de belastingen.

Een voorbeeld van een polis waarin geen waarde opgebouwd zit is de overlijdensrisicoverzekering. Deze polis wordt alleen uitgekeerd als de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt, anders wordt er niets uitgekeerd. Op het moment dat de polis beëindigd wordt, keert de verzekeringsmaatschappij geen bedrag uit en zijn er geen verdere gevolgen.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.