Pensioen na scheiding

Pensioen

Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben beide partners samen pensioen opgebouwd.

Bij een scheiding hebben beide partners wettelijk recht op het opgebouwde pensioen van de ex-partner. De helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioen komt aan de ander toe. Voorhuwelijkse, opgebouwde pensioenen (dat wil zeggen pensioenen die voor het huwelijk zijn opgebouwd) vallen niet in de verdeling en blijven persoonlijk. Ook het pensioen dat na de scheiding wordt opgebouwd valt niet in de verdeling. Alles over het verdelen van pensioenen is geregeld in de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding.

De Wet Verevening Pensioen geldt niet als je ongehuwd samenwonend bent of geen geregistreerd partnerschap hebt. Je kunt wel zelf afspraken maken over de verdeling van de opgebouwde pensioenen, bijvoorbeeld in een notarieel samenlevingscontract. Voor veel pensioenuitvoerders is een samenlevingscontract een voorwaarde voor een partnerpensioenregeling.

Conversie
Bij conversie van het pensioen kiezen jullie ervoor om bij de scheiding te gaan voor een andere verdeling dan de normale ‘standaardverdeling’. De helft van het pensioen van de ander wordt dan omgezet in een eigen pensioen. Een omzetting als hiervoor beschreven is alleen mogelijk bij een echtscheiding of bij een beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Conversie is hiernaast ook alleen mogelijk als beide partners én de pensioenuitvoerder met dit verzoek instemmen. Mocht dit niet het geval zijn dan volgt gewoon de standaardverdeling van het pensioen.

U dient binnen twee jaar na de echtscheiding uw pensioenfondsen in te lichten over uw echtscheiding en de eventuele verevening van uw pensioen.

Nabestaandenpensioen
Wanneer na de scheiding je ex-partner overlijdt, heb je nog steeds recht op een deel van zijn of haar nabestaandenpensioen. Na de scheiding heet dit pensioen een bijzonder nabestaandenpensioen. Bij eventuele omzetting laat je het bijzonder nabestaandenpensioen omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen.

Uitsluiting van het pensioen
Partners kunnen gezamenlijk ook kiezen voor uitsluiting. Bij uitsluiting wordt ervoor gekozen om het opgebouwde pensioen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap, niet te verdelen. Het pensioen kan worden uitgesloten via de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden. Ook kan de uitsluiting vast worden gelegd in het convenant. Beide partners moeten hiermee instemmen, als één van de partners niet met pensioen uitsluiting instemt, zal er overgegaan moeten worden tot de standaardverdeling of wel pensioenverevening.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.