Echtscheidingsmediator scheidingsmediator

Pensioen scheiding

Gaan jullie scheiden? Dan moeten jullie bezit en vermogen eerlijk verdelen. Het pensioen hoort daar ook bij. Het kan best lastig zijn om daar afspraken over te maken.

De professionals van Deskundig Scheiden begeleiden jullie daar graag bij. Wij kunnen je door het hele echtscheidingstraject leiden zodat jullie soepel en snel uit elkaar gaan. Als jullie via ons gaan scheiden kunnen jullie al binnen twee tot drie maanden uit elkaar zijn.

Echtscheiding regelen bij Deskundig Scheiden

Pensioen bij scheiding

Bij een scheiding moeten jullie je pensioen verdelen. Volgens de Wet verevening pensioen bij scheiding hebben beide partners recht op de helft van het ouderdomspensioen dat jullie hebben opgebouwd tijdens een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Jullie kunnen onderling echter ook afspreken dat je het volgens een andere verdeling regelt, of zelfs helemaal niet deelt. Afspraken over de verdeling van het opgebouwde ouderdomspensioen zijn opgenomen in de huwelijkse voorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden. Als hierover niets staat dan kan alles in het echtscheidingsconvenant worden opgenomen.

Half pensioen

Staat er niets in de partnerschapsvoorwaarden of de huwelijkse voorwaarden? Dan ontvangt iedere ex-partner de helft van het ouderdomspensioen van de ander. Het gaat dan alleen om het pensioen dat tijdens het geregistreerd partnerschap of het huwelijk is opgebouwd. Alles wat daarvoor of daarna is opgebouwd telt niet mee voor de verdeling.

Binnen twee jaar na de scheiding moet je aan de pensioenuitvoerder doorgeven dat jullie gescheiden zijn, zodat het pensioenfonds vanaf de pensioendatum aan elk van jullie een deel van het pensioen kan uitbetalen. Dit kan doorgegeven worden met een formulier van de Rijksoverheid of via een formulier van de pensioenuitvoerder.

Geven jullie niets door of wordt het pas na twee jaar door gegeven? Dan wordt het volledige bedrag van het pensioen na scheiding betaald aan de ex-partner. Deze moet het afgesproken deel dan doorstorten naar de andere partner.

Pensioen scheiding

Nabestaanden pensioen scheiding

Een nabestaanden pensioen op risico basis vervalt na de echtscheiding. Is er sprake van een opbouw nabestaandenpensioen dan gaat dit volledig naar de ex-partner.

Vind je de verdeling van het pensioen lastig en wil je daar uitleg en begeleiding bij? Deskundig Scheiden helpt je persoonlijk en professioneel verder. Neem direct contact op.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.