hulp bij de scheiding van Deskundig Scheiden

Partneralimentatie

Als jij zelf niet genoeg inkomsten hebt om van te kunnen leven, dan heeft je ex-partner de plicht om bij te dragen in deze kosten. Maar alleen als hier voldoende draagkracht voor is. Vanzelfsprekend geldt dit ook andersom, als je ex-partner niet genoeg inkomsten heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voldoen, moet jij bijdragen in de kosten, dit heet de partneralimentatie. 

De hoogte van de partneralimentatie zullen wij berekenen. Dit zal worden vastgesteld naar draagkracht, het kan dus ook voorkomen dat er geen draagkracht is voor het betalen van partneralimentatie. De hoogte van partneralimentatie kan veranderen, dit kan bijvoorbeeld komen doordat degene die alimentatie betaalt meer/minder gaat verdienen. Jaarlijks verandert de hoogte van de alimentatie ook door de wettelijke indexering.  

Hoe lang heb je recht op partneralimentatie? 

In principe heb je maximaal recht op 5 jaar partneralimentatie. Als het huwelijk korter heeft geduurd dan 10 jaar, heb je maximaal recht op de helft van de jaren die het huwelijk heeft geduurd. Bijvoorbeeld bij een huwelijk van 8 jaar, geeft dit het recht op 4 jaar partneralimentatie. 

Op de regel hierboven zijn een aantal uitzonderingen: 

  • Heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd, en is de gewezen partner op of voor 1 januari 1970 geboren en duurt het nog meer dan 10 jaar voordat deze partner AOW ontvangt? Dan duurt het recht op partneralimentatie 10 jaar. 
  • Hebben jullie samen kinderen? Dan heb je recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar oud is. 
  • Heeft het huwelijk langer dan 15 jaar geduurd en ontvangt de ex-partner binnen 10 jaar na de scheiding AOW? Dan loopt de partneralimentatie tot het moment waarop de AOW begint. 
  • Heeft het huwelijk korter dan 5 jaar geduurd en zijn er in dit huwelijk geen kinderen geboren, dan duurt het recht op kinderalimentatie net zo lang als dat het huwelijk heeft geduurd. 

Belangrijk om te weten: de termijnen die hierboven beschreven staan zijn maximaal. Er kunnen dus  andere afspraken gemaakt worden! 

Partneralimentatie eindigt wanneer: 

  • Eén van de ex partners komt te overlijden; 
  • De alimentatieontvanger hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen; 
  • De alimentatieontvanger zelf genoeg inkomen heeft of wanneer de alimentatiebetaler de alimentatie niet langer meer kan betalen door een ‘wijziging van omstandigheden’;
  • De wettelijke termijn van betaling tot partneralimentatie is verstreken. 
Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.