partner uitkopen hypotheek

Partner uitkopen hypotheek

Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie samen een koopwoning met een hypotheek? Dan moeten jullie beslissen wat er met de woning gaat gebeuren. Verhuizen jullie allebei en zetten jullie het huis te koop, of blijft één van beide partners in het huis wonen?

Als jullie besluiten allebei naar een andere woning te verhuizen en het huis te koop te zetten wordt de opbrengst na het inlossen van de hypotheek onder beide partners verdeeld. Het huis was immers van jullie samen, tenzij dit anders is afgesproken tijdens het huwelijk en notarieel is vastgelegd. Is er sprake van een restschuld omdat de verkoop van het huis minder opleverde dan de hypotheek die is afgesloten? Dan zijn jullie samen verantwoordelijk voor het inlossen van die schuld.

Scheiden koophuis

Partner uitkopen van hypotheek

Blijft één van beide partners in het huis wonen? Dan moet hij de andere partner uitkopen van de hypotheek. Uitkopen betekent dat de partner die vertrekt recht heeft op de helft van de waarde van de woning. Wat die waarde is wordt bepaald aan de hand van een taxatie. Je kunt er niet van uit gaan dat het huis dezelfde waarde heeft als toen jullie het kochten. Een taxatie wordt meestal uitgevoerd door een makelaar of een erkende taxateur. Het is verstandig een erkende makelaar of taxateur in te schakelen, om eventuele moeilijkheden te voorkomen bij een scheiding, bijvoorbeeld als een echtscheiding ontaard in een vechtscheiding.

Deskundig Scheiden kennismaking

Waarmee kan ik mijn partner uitkopen?

Ben je de partner die in de woning blijft, dan heb je geld nodig om je partner uit te kopen. Dat kan bijvoorbeeld met het bedrag van een spaarrekening. Heb je geen spaarrekening dan kun je de hypotheek op het huis verhogen. Belangrijk is wel dat je de maandelijkse lasten van de hypotheek kunt dragen. Voorheen werd de hypotheek betaald van twee inkomens, nu moet je dit alleen betalen. Daarbij komen ook de vaste lasten die bij een eigen huis horen. Het is dus belangrijk goed te kijken of je dit nu en in de toekomst kunt dragen.

Ga je scheiden en moet jij je partner uitkopen van de hypotheek? Ga dan met een professional van Deskundig Scheiden om de tafel om te kijken of dit financieel haalbaar is, en welke stappen je moet doorlopen om de echtscheiding soepel en vlot af te ronden.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.