Omgang met kinderen

Omgang en contact met de kinderen

In artikel 1:337a van het Burgerlijk Wetboek staat vermeld dat ieder kind recht heeft op een omgangsregeling met zijn of haar ouders en met personen die nauw verbonden zijn. Dit artikel regelt hiermee dus de omgang tussen kinderen en ouders. Wanneer één van de beide ouders het gezag heeft over de kinderen heeft de andere ouder, zonder het gezag, ook recht op en de verplichting tot omgang met de kinderen.

In gelijkwaardige situaties zal er sprake zijn van een co-ouderschapsregeling. Echter gaat een co-ouderschapsregeling niet samen met twee fulltime-werkende ouders, dan zal er gekozen moeten worden voor een omgangsregeling. Wat we vaak zien in de praktijk is dat de kinderen, na de scheiding, bij de moeder blijven.

De omgangsregeling stellen wij samen met u vast voor de kinderen onder de twaalf jaar. Deze regeling leggen wij vast in het ouderschapsplan, deze is hierna dan ook bindend. Ook nemen wij in dit ouderschapsplan op bij welke ouder de kinderen het hoofdverblijf zullen houden.

Een voorbeeld van een dergelijke omgangsregeling kan zijn (bij hoofdverblijf van de kinderen bij de moeder):

  • Een weekend per veertien dagen naar de vader
  • De helft van de vakantie- en feestdagen bij de vader
  • Tijdens de zomervakantie een aangesloten periode van twee weken bij de vader;

Echter is er ook een middenweg mogelijk tussen een co-ouderschapsregeling en een omgangsregeling. Er kan gekeken worden naar een ‘dagen-verdeling’. Er kan gekeken worden naar de werkroosters van beide ouders en kunnen er afspraken gemaakt worden.

Ouderschapsplan
Het ouderschapsplan dat wij samen met jullie opstellen is in beginsel bindend in de letter van de wet. Echter kan een ouderschapsplan aangepast worden. Bij een wijziging van omstandigheden kunnen er aanpassingen gedaan worden in het ouderschapsplan. Dit kunnen jullie samen doen maar dit kan ook met een van onze deskundigen.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.