Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (hierna: LBIO) is een overheidsinstantie die partneralimentatie en kinderalimentatie int als partijen er zelf niet uitkomen. Het is niet zo dat het LBIO dit altijd doet. Normaal gesproken moet er door de alimentatieplichtige gewoon alimentatie betaalt worden aan de alimentatieontvanger. Als de alimentatie niet betaalt wordt, kan het LBIO de alimentatie innen.

Door middel van bemiddeling zal het LBIO proberen de alimentatieplichtige alsnog te bewegen tot betaling van de alimentatie. Mocht dit na pogingen van het LBIO nog steeds niet lukken, kan het LBIO beslag leggen op (bijvoorbeeld) het salaris van de alimentatieplichtige. Extra kosten die zich in dergelijk geval voor kunnen doen, komen voor rekening van de alimentatieplichtige.

Voorwaarden die worden gesteld aan de inning door het LBIO:

Alimentatie moet zijn vastgesteld door de rechter;

  • Er moet sprake zijn van minimaal één maand achterstand (je ontvangt of niets of te weinig);
  • De betalingsachterstand moet minimaal €10,00 zijn;
  • De achterstand is niet ouder dan zes maanden;
  • Het rekeningnummer waarop de kinderalimentatie betaald moet worden moet bekend zijn bij je gewezen partner.
Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.