Pensioen scheiding

Omgangsregeling met de kleinkinderen 

Hebben opa en oma recht op een omgangsregeling met de kleinkinderen?

Een scheiding is ingrijpend. Niet alleen voor de ouders, maar ook voor de grootouders. Er kan van alles veranderen in de omgang met de kleinkinderen. 

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de opa’s en oma’s hebben ervaren dat het contact met hun kleinkinderen na een scheiding anders is geworden. Feestdagen, verjaardagen en uitstapjes met de familie zijn niet meer hetzelfde. 

Omdat de relatie met de ex-schoonzoon of ex-schoondochter anders is geworden, kan dit invloed hebben op de contactmomenten tussen grootouders en de kleinkinderen. De familiesituatie verandert in sommige gevallen zodanig dat sommige grootouders hun kleinkinderen nauwelijks of niet meer kunnen of mogen zien.

Uitkopen partner huis

Opa en oma zijn vaak juist veilige haven voor kinderen

Grootouders spelen een belangrijke rol in het leven van de kleinkinderen. Juist ook tijdens en na de scheiding. Voor de kleinkinderen zijn en blijven opa en oma meestal een stabiele en veilige factor. Grootouders kunnen hun kleinkind helpen bij de verwerking van de scheiding door hun een luisterend oor te bieden en extra aandacht te besteden. Grootouders zorgen daarom voor een gewenste afleiding. 

toch gescheiden

Geen wettelijk recht op omgang met de kleinkinderen

Wanneer ouders met kinderen gaan scheiden, wordt er een ouderschapsplan opgesteld. In dit ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de relatie en omgang met andere familieleden, zoals de grootouders.  Voor grootouders bestaat geen wettelijk recht op omgang met hun kleinkinderen. Grootouders kunnen wel een verzoek bij de rechter indienen en vragen om een omgangsregeling met de kleinkinderen.

Grootouders moeten dan ten overstaan van de rechtbank aantonen dat zij ‘in nauwe persoonlijke betrekking’ tot het kleinkind staan. Al vóór de scheiding moet er structureel en regelmatig contact zijn geweest tussen de kleinkinderen en de grootouders. Als een grootouder voor de scheiding één of meerdere dagen per week op het kleinkind paste, kan dit bijvoorbeeld een ‘nauwe persoonlijke betrekking’ vormen.

Belang van het kind weegt het zwaarst

De rechter maakt een belangenafweging tussen het belang van het kind bij contact met de grootouders en de belasting die dit voor het kind en de ouders oplevert. Het ‘belang van het kind’ staat voorop en weegt bij deze afweging het zwaarst. Een scheidingsadvocaat-en mediator kan grootouders adviseren en bijstaan in een dergelijke procedure bij de rechtbank.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.