Kinderen en scheiden

Kinderen en scheiden

Als je gaat scheiden is de impact voor jou en je partner groot. Er verandert veel, jullie moeten veel regelen en ineens sta je voor een heel andere toekomst dan je gepland had toen jullie besloten samen verder te gaan. Voor kinderen is de impact van scheiden vaak nog groter.

Kinderen hebben een stabiele situatie nodig om in op te groeien, met mensen om zich heen die ze kunnen vertrouwen en er altijd voor hen zijn. Kinderen en scheiden geeft vaak een gespannen situatie. Als ouders gaan scheiden wordt er een barst geslagen in het bestaan van een kind. Het is dus zaak dat je op een zo soepel mogelijke manier uit elkaar gaat om jullie kind of kinderen zo veel mogelijk te ontzien.

Scheiden en kinderen

Betrek je kinderen bij een scheiding

Wat absoluut niet betekent dat je een kind niet moet betrekken bij een scheiding, integendeel. Het is belangrijk kinderen deelgenoot te maken van een scheiding en hen uit te leggen waarom jullie uit elkaar gaan. Daarmee creëer je duidelijkheid, en als kinderen zien dat het niet meer vlot tussen ouders en het makkelijker voor iedereen is als beide ouders uit elkaar gaan kan dat zorgen voor meer begrip. Het is belangrijk dat kinderen weten waar ze aan toe zijn tijdens en na de scheiding. Praat met ze, en vraag ook altijd naar hun mening en bijvoorbeeld bij wie ze willen wonen na de scheiding.

Echtscheiding regelen bij Deskundig Scheiden

Ouderschapsplan

Gaan jullie scheiden, dan is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Daarin staan onder meer de afspraken over hoe de zorg- en opvoedtaken verdeeld zijn, de manier waarop ouders elkaar informeren over belangrijke zaken en het vermogen met betrekking tot hun kind(eren) en een verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding.

Kinderen en scheiden, hulp nodig bij het opstellen van een ouderschapsplan of lukt het niet samen afspraken te maken? Samen met een professional van Deskundig Scheiden kunnen jullie een plan opstellen waar iedereen achter staat en waar geen onduidelijkheden in staan, zodat het kind niet de dupe wordt van voor tweeërlei uitlegbare afspraken. Neem direct contact op.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.