★★★★★ ★★★★★
9.1 (19 beoordelingen)
Hoe werkt kinderalimentatie

Kinderalimentatie

Wanneer er tijdens een scheiding sprake is van kinderen moeten er afspraken worden gemaakt voor de kosten van het levensonderhoud van de kinderen. Deze kosten heten kinderalimentatie. De ouder die de kinderen niet verzorgt (of minder) betaalt de kinderalimentatie aan de ouder waar de kinderen het hoofdverblijf hebben.

Hoogte van de alimentatie
Er wordt gekeken naar de draagkracht van beide ouders. Met andere woorden: wat kunnen beide ouders bijdragen aan de financiële behoefte van de kinderen? Hoeveel kinderalimentatie je krijgt of moet betalen hangt dus volledig af van de inkomsten en de uitgaven van jou en je gewezen partner.

De hoogte van de betaling van de kinderalimentatie komt in het ouderschapsplan te staan.

Kinderalimentatie tot 21 jaar
Als ouder ben je wettelijk verplicht tot bijdragen in het levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar. In uitzonderlijke gevallen, of wanneer je dit nadrukkelijk overeenkomt en laat vastleggen in het convenant, kan er ook na dat de kinderen 21 jaar zijn, nog een onderhoudsplicht bestaan. Bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien.

Kinderalimentatie en co-ouderschap
Ook bij co-ouderschap kan er sprake zijn van kinderalimentatie. Ook hier wordt weer gekeken naar de draagkracht van beide ouders. Bij co-ouderschap is het ook zo dat degene met het hoogste inkomen een (klein) bedrag moet betalen aan degene met het laagste inkomen.

Bij co-ouderschap zien we vaak dat ouders gebruik maken van een aparte, gezamenlijke bankrekening, de zogeheten ‘kinderrekening’. Beide ouders storten op deze kinderrekening een bedrag als bijdrage in extra kosten voor de kinderen. Deze bedragen kunnen ook weer worden vastgelegd in het ouderschapsplan. De kinderbijslag kunnen jullie bijvoorbeeld ook op deze rekening laten storten (maar dit is zeker niet verplicht).

Jaarlijkse wijziging kinderalimentatie

Ieder jaar wijzigen de lonen, dit heet indexering van de alimentatie. Elk jaar rond medio november stelt de minister van Justitie en Veiligheid het percentage vast met hoeveel procent de alimentatie omhoog gaat. Op 1 januari van het nieuwe jaar gaat het gewijzigde bedrag voor de kinderalimentatie in.

Informatieplicht (voor de ouder zonder gezag)
Een ouder zonder gezag heeft recht op algemene informatie over de opvoeding en verzorging van diens kind. Het is verplicht om elkaar te informeren over belangrijke onderwerpen als medische aangelegenheden en de schoolkeuze van de kinderen.

Als de ouder met het gezag belangrijke beslissingen wil nemen over de kinderen, moet hij of zij dit overleggen met de ouder zonder gezag. Wel heeft de ouder met gezag uiteindelijk het laatste woord.

Derden, bijvoorbeeld leraren op school, moeten ook informatie geven aan de ouder zonder gezag als deze daar om vraagt. De school kan de ouder zonder gezag ook uitnodigen voor een ouderavond.

Beoordelingen
Wat cliënten over ons zeggen
10
“Uitstekend”

Beste Margriet,
Ik heb de begeleiding tijdens ons scheidings-proces als zeer prettig ervaren.Mijn zaken zijn uitstekend waargenomen

1
“Betreurend”

Heel verdrietig om te ervaren als iemand, die je het volledige vertrouwen hebt gegeven, zo nalatig met de nazorg omgaat en er letterlijk haar handen van aftrekt. Helemaal als er kinderen in het spel zijn. Ik voel mij in de steek gelaten en niet serieus genomen. Inmiddels professionele hulp ingeschakeld die de inmiddels geleden schade zal proberen te beperken tot het minimum. Mijn advies is om u daadwerkelijk meer te interesseren en te verdiepen in de situatie van een cliënt. Mijn inziens mag je dit dan ook minimaal verwachten voor het prijskaartje wat er aan vast hangt.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.

  • Wij nemen vandaag nog contact met u op.