Kinderalimentatie

29 september, 2016

Kinderalimentatie
Als er kinderen bij een scheiding betrokken zijn, dan is kinderalimentatie een belangrijk onderdeel. Ouders zijn verplicht in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien, onafhankelijk van de leeftijd van het kind.

Bij een scheiding kan men kiezen voor co-ouderschap of kinderalimentatie. Bij co-ouderschap wonen de kinderen afwisselend bij beide ouders. Bij een standaard zorgregeling wonen de kinderen bij één van de ouders. De andere ouder betaalt dan kinderalimentatie. Hij of zij betaalt dan mee aan de kosten voor opvoeding en levensonderhoud van de kinderen.

U kunt samen afspraken maken over de kinderalimentatie. Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant. De normen van de rechter worden als uitgangspunt genomen.

INTERMEZZO: € 25,- is de minimale alimentatie die u betaalt bij 1 kind, als u een laag inkomen heeft.

Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?
De kinderalimentatie wordt in 3 stappen bepaald. De rechters hebben samen normen ontwikkeld voor de berekening van de kinderalimentatie, de zogeheten ‘Trema-normen’.

Stap 1 : Behoefte bepalen
Eerst wordt bepaald wat de behoefte van de kinderen is aan kinderalimentatie. Het bestaan en de omvang van de behoefte hangen af van individuele omstandigheden en moeten van geval tot geval worden beoordeeld. Allerlei omstandigheden kunnen een rol spelen. De vast te stellen alimentatie mag de behoefte niet overstijgen. Op basis van het netto-gezinsinkomen van de ouders vóór de scheiding wordt een alimentatieberekening opgesteld.

Behoeftigheid

Men is behoeftig indien men niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Dus indien men zelf de nodige middelen mist en die middelen ook in redelijkheid niet kan verwerven.

Stap 2 : Draagkracht bepalen
Draagkracht is het bedrag dat de onderhoudsplichtige (degene die alimentatie betaalt), gezien zijn inkomen en uitgaven, maximaal kan betalen aan een onderhoudsgerechtigde (degene die alimentatie ontvangt). Zodra de behoefte en de draagkracht van beide ouders is berekend, kan een alimentatie vastgesteld worden.

In het Trema-rapport staat omschreven hoe de draagkrachtberekening wordt opgesteld. Klik hier voor inzage in het Trema-rapport.

Stap 3 : Berekeningen vergelijken en definitief bedrag bepalen
De draagkracht en de behoefte aan alimentatie worden met elkaar vergeleken. De uitkomsten van deze berekeningen bepalen in belangrijke mate de verdeling van de kosten die tegemoet komen aan de eerder berekende behoefte van de kinderen. De behoefte wordt naar rato van de draagkracht van beide ouders verdeeld.
De draagkrachtruimte is in eerste instantie bedoeld voor de kinderalimentatie. Mocht er nog ruimte over zijn, dan kan er ook een netto partneralimentatie vastgesteld worden.

Indexering van alimentatie
Het vastgestelde alimentatiebedrag stijgt jaarlijks en wordt ieder jaar geïndexeerd. Dit hangt af van de loonstijgingen. De Minister van Justitie stelt medio november het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

Met ingang van 1 januari 2016 gaan de vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie met 1,3 % omhoog.

Gratis kennismakingsgesprek

Wilt u meer weten over kinderalimentatie of zit u wellicht met dringende vragen?
Klik op de knop hieronder om een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen!
Vrijblijvend Contact

 

 

Lees verder

Margriet over co-ouderschap op de Podcast van NU.nl

18 december, 2017

Magriet spreekt over co-ouderschap op de Podcast van NU.nl. Beluister deze hier.

Lees verder
Dag van de scheiding

Dag van de Scheiding 2019

9 september, 2019

Spijt van financiële afspraken na een scheiding komt heel vaak voor. Uit recent onderzoek is gebleken dat maar liefst 40% van de mensen die inmiddels zijn gescheiden bij nader inzien liever andere financiële regelingen had getroffen.

Lees verder

Wet herziening partneralimentatie

26 juni, 2019

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de nieuwe wet herziening partneralimentatie waarschijnlijk in werking. De Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd.

Lees verder

Kinderalimentatie

29 september, 2016

Als er kinderen bij een scheiding betrokken zijn, dan is kinderalimentatie een belangrijk onderdeel. Ouders zijn verplicht in het levensonderhoud van hun kinderen te voorzien, onafhankelijk van de leeftijd van het kind.

Lees verder
Beoordelingen
Wat cliënten over ons zeggen
10
“Zeer snel en vakkundig geholpen”

Vakkundig geholpen

Alleen maar stukken aanleveren en

Aangegeven wat we wilden,

De rest werd door Deskundigscheiden geregeld

10
“professioneel”

Prima geholpen door Margriet, zeer vakundig

Gratis videogesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis videogesprek.

  • Wij nemen vandaag nog contact met u op.