Scheiding aanvragen

Indexatie alimentatie

De hoogte van de betaling van alimentatie verschilt per persoon. Dit komt doordat dit op basis van de draagkracht wordt berekend. Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie evenredig mee met de gemiddelde loonstijging. Dit wordt ook wel indexatie genoemd en is wettelijk geregeld in artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek.

De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt rond november met welk percentage de alimentatie moet worden aangepast. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dit gebeurt op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. De verhoging van de alimentatie moet je zelf regelen, dit kun je berekenen via de website van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen).

Indexering geldt voor zowel kinderalimentatie als voor de partneralimentatie.

Als je gewezen partner weigert de indexering te betalen, kun je dit vorderen. Het LBIO kan je hierbij helpen. Indexatie kun je met terugwerkende kracht vorderen. Tot vijf jaar terug kun je achterstallige indexatie opeisen.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.