Scheiden met huwelijkse voorwaarden 

Ben je gehuwd op huwelijkse voorwaarden? Dan betekent dat dat jij en je partner duidelijke afspraken hebben gemaakt over wat aan wie toebehoort. Ook betekent zulks dat niet alles automatisch binnen de huwelijksgoederengemeenschap valt. 

Of iets van jou of je partner is, staat in de akte huwelijkse voorwaarden. Ben je met je partner een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan spreken we niet van huwelijkse voorwaarden, maar van partnerschapsvoorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel voor als tijdens het huwelijk worden vastgelegd en worden door de notaris opgesteld.   

huwelijkse voorwaarden

Vormen van huwelijkse voorwaarden

Er bestaan diverse soorten huwelijkse voorwaarden. De volgende huwelijkse voorwaarden komen veel voor:

  • Koude uitsluiting

Bij koude uitsluiting is er helemaal geen gemeenschap van goederen. Jij en je partner delen het vermogen, inkomsten en schulden niet. Alle roerende en onroerende zaken blijven in gemeenschappelijk eigendom. Een uitzondering is de verdeling van het pensioen.

  • Beperkte gemeenschap

Ben je in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd, dan is er sprake van een gemeenschappelijk vermogen en een privévermogen. In dit geval kan bijvoorbeeld de onderneming, de inboedel of de woning in de gemeenschap vallen en de rest niet. 

Goedkoop scheiden

Verrekenstelsels

In de akte huwelijkse voorwaarden is een verrekenbeding opgenomen. Dit betekent eigenlijk dat er te zijner tijd berekend moet worden wie wat heeft ingebracht. Het verrekenbeding kent twee vormen:

Periodiek verrekenbeding

Bij een periodiek verrekenbeding (ook wel Amsterdams verrekenbeding genoemd) moeten jullie ieder jaar het resterende saldo op de en/of rekening eerlijk verdelen. Dit betekent dat privévermogens gescheiden blijven en dat de inkomsten uit arbeid aan het einde van elk jaar worden verrekend.

Finaal verrekenbeding

Bij een finaal verrekenbeding verdeel je bij scheiding de gezamenlijke vermogens alsof  je in gemeenschap van goederen getrouwd was geweest. Een aantal zaken kun je buiten deze verdeling houden. Zoals het vermogen dat je voor het huwelijk al had en het vermogen dat je geërfd hebt of dat je op een andere manier geschonken is. Je kunt ook gebruikmaken van het finaal verrekenbeding als je je tijdens je huwelijk niet aan het periodiek verrekenbeding hebt gehouden.

Uitleg huwelijkse voorwaarden

De huwelijkse voorwaarden zijn alleen door een deskundige goed te begrijpen. Het is raadzaam en verstandig om je door iemand bij te laten staan die hier kennis van heeft. Door de steeds veranderende wet en regelgeving kan het gebeuren dat de huwelijkse voorwaarden na vele jaren niet meer uitvoerbaar of reëel zijn. 

Neem voor juridisch advies en antwoord op je vragen contact met ons op.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.