Scheiden koophuis

Scheiden met een woning

U bent gescheiden en op zoek naar een woning. In de hedendaagse woningmarkt kan dit een lastige kwestie worden. Steeds vaker krijgen wij te maken met cliënten die bang zijn geen nieuwe woonruimte te kunnen krijgen na de scheiding. Onze visie is gericht op het verzorgen van het gehele scheidingstraject waarbij de belangen van alle partijen worden behartigd en de scheiding niet resulteert in een vechtscheiding.

Het niet kunnen vinden van een geschikte woning van cliënten kan zorgen voor spanningen tijdens het scheidingstraject. Steeds vaker merken wij op de werkvloer dat het nijpende woningtekort een rol gaat spelen tijdens de scheiding. De begeleiding van ons om onze cliënten aan een nieuwe woning te helpen is ook onderdeel van het traject. Met ons brede netwerk kunnen wij een steentje bijdragen aan de zoektocht naar een geschikte woonruimte voor onze cliënten.

Scheiden koopwoning

Scheiden met een koopwoning

Jullie hebben een gezamenlijke koopwoning en gaan scheiden. Wat moet je regelen en wat is er mogelijk? Bij een scheiding met een koopwoning zijn er drie opties betreft de woning:

  • Eén van jullie blijft in het huis wonen en koopt de ander uit, bij deze optie zijn er nog eens drie mogelijkheden: ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, de bestaande hypotheek wordt afgelost door een nieuwe hypotheek af te sluiten of de woning wordt economisch toebedeeld.
  • Het huis wordt verkocht en de overwaarde/schuld wordt verdeeld.
  • Onverdeeldheid, jullie verdelen de woning (nog) niet.

Scheiden huurwoning

Scheiden met een huurwoning

Wanneer jullie een huurwoning hebben en gaan scheiden kan het huurcontract door één van jullie worden overgenomen. De verhuurder zal hier waarschijnlijk mee akkoord gaan maar is hiertoe niet verplicht. Echter moet de ander in dit geval wel op zoek naar een nieuwe woonruimte.

Urgentieverklaring scheiding

Urgentieverklaring

Met minderjarige kinderen zal u eerder een urgentieverklaring worden toegezegd, het is echter verschillend per gemeente wat de urgentieregels zijn.

Scheiden met hypotheek en alimentatie

Hypotheek & Alimentatie

U wilt een nieuwe hypotheek afsluiten, hoe zit het met de alimentatie? Het afdragen van kinderalimentatie heeft geen invloed op uw hypotheek. Ook het ontvangen van kinderalimentatie is niet van invloed. Wanneer u alimentatieplichtig bent ziet de bank dit als een financiële verplichting. Dit heeft dus wel invloed op uw hypotheek. Het ontvangen van partneralimentatie ziet de bank als (extra) inkomen en heeft dus ook invloed op uw hypotheek.

Huis overnemen na scheiding

Sociale huurwoning & huurtoeslag

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u ingeschreven staan bij een woningcorporatie of een andere dergelijke organisatie. Daarnaast moet uw inkomen aan een aantal voorwaarden voldoen en uw vermogen binnen de vermogensgrens liggen. Wanneer u aan deze eisen voldoet kan u in aanmerking komen voor een huurtoeslag. Kijk voor de actuele voorwaarden op de site van de Rijksoverheid.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.