Hoe moet ik met mijn kinderen rondkomen nu de partneralimentatie nog maar 5 jaar geldt?

Als je bent gehuwd en het huwelijk eindigt door scheiding, dan ben je wettelijk verplicht partneralimentatie te betalen aan je ex als die niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Per 1 januari 2020 is de Wet Herziening Partneralimentatie in werking getreden. De maximale termijn is in sommige gevallen teruggebracht van maximaal 12 jaar naar maximaal 5 jaar. Heeft dit gevolgen voor alleenstaande ouders met kinderen? 

Voor echtscheidingsverzoeken die na 1 januari 2020 zijn ingediend geldt de nieuwe regel. Maar er zijn enkele belangrijke uitzonderingen voor de alimentatiegerechtigde ouder die zorgt voor jonge kinderen. In dat geval  eindigt de partneralimentatietermijn pas wanneer het jongste kind dat uit het huwelijk is geboren, 12 jaar oud wordt. De termijn is dan maximaal 12 jaar.

En nu?

Ook is in de wet een zogenaamde ‘hardheidsclausule’ opgenomen ten aanzien van partneralimentatie. Stel dat de omstandigheden van de alimentatiegerechtigde zodanig zijn dat beëindiging van de partneralimentatietermijn niet redelijk kan worden geacht, dan kun je de rechter verzoeken de termijn te verlengen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de alimentatiegerechtigde ouder zorgdraagt voor een gehandicapt kind of wanneer de alimentatiegerechtigde ouder tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt is geworden en niet (volledig) kan terugkeren op de arbeidsmarkt.

Het is belangrijk om uitgebreid stil te staan bij de afspraken die je wilt maken over de eventuele partneralimentatie. Deskundig Scheiden is op de hoogte van alle juridische ontwikkelingen en kan je daarbij goed helpen. 

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.