Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen

Als je getrouwd bent, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Hierin vallen alle bezittingen en schulden die vóór het huwelijk van jullie waren en alle bezittingen en schulden die jullie tijdens het huwelijk hebben gekregen. De gemeenschap van goederen is te verdelen in twee vormen, te weten de algehele gemeenschap van goederen en de beperkte gemeenschap van goederen.

  • Algehele gemeenschap van goederen: als jullie getrouwd zijn vóór 1 januari 2018 dan geldt dat alle bestaande bezittingen en schulden voor het huwelijk en alle bezittingen en schulden tijdens het huwelijk van jullie samen zijn. Ook de onderneming(en) die gestart zijn tijdens het huwelijk vallen onder de algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dus dat als je gaat scheiden alles 50/50 moet worden verdeeld. Als één van jullie beiden een schenking of erfenis heeft ontvangen is dit met een zogeheten uitsluitingsclausule uitgesloten van de algehele gemeenschap van goederen, dan hoeft dit niet gedeeld te worden. Er is dan vastgelegd dat dit bij een eventuele scheiding buiten de verdeling valt.
  • Beperkte gemeenschap van goederen: als jullie getrouwd zijn na 1 januari 2018 dan geldt dat niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen. Alleen de bezittingen die vóór het huwelijk van jullie samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen dan in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk verkregen worden, vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Het is bij de beperkte gemeenschap van goederen heel belangrijk dat je een goede administratie bijhoudt van de huwelijkse jaren. Je moet duidelijk vastleggen wat persoonlijk is en wat niet.

Kortom: er moest dus gekeken worden naar de datum waarop je getrouwd bent als je gaat scheiden. Er zijn, zoals hierboven te lezen, duidelijke verschillen.

Bijzondere persoonlijke bezittingen zijn verbonden aan één persoon. Deze goederen blijven dan ook van degene van wie deze bezittingen zijn. Denk hierbij aan sieraden, kleren, persoonlijke cadeaus etc.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.