Echtscheidingsbeschikking echtscheidingsconvenant

Echtscheidingsconvenant

In een echtscheidingsconvenant worden de afspraken neergelegd die jullie samen zijn overeengekomen. In deze overeenkomst kunnen afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de betaling van alimentatie(s) maar ook afspraken met betrekking tot de (verkoop van) woning.

Wanneer er sprake is van minderjarige kinderen is het verplicht om een zogeheten ouderschapsplan op te stellen. Dit ouderschapsplan zal dan onderdeel uitmaken van het echtscheidingsconvenant. In dit ouderschapsplan zullen afspraken neergelegd worden over bijvoorbeeld de opvoeding en de verzorging van de kinderen.

Wij stellen het echtscheidingsconvenant op. Wij stellen dit convenant op, op basis van de documenten die jullie ons aanleveren. Per situatie verschilt een convenant, een convenant kan heel lang zijn maar soms ook kort en bondig.

Het is belangrijk dat er duidelijke en goede afspraken in het convenant staan, om problemen in de toekomst te voorkomen. Het echtscheidingsconvenant is een contractuele overeenkomst in de zin van de wet. Dit houdt in dat je verplicht bent om je aan de gemaakte afspraken in het convenant te houden. Het echtscheidingsconvenant is gehecht aan de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank, op deze beschikking zit een executoriale titel. Dit betekent dat de afspraken die gemaakt zijn in het convenant afdwingbaar zijn met behulp van bijvoorbeeld een deurwaarder of een incassobureau.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.