Bijstandsuitkering

Bijstandsuitkering

Recht op een bijstandsuitkering ontstaat wanneer je niet genoeg inkomen of vermogen hebt om in je eigen levensonderhoud te voorzien. En ook als je niet in aanmerking komt voor een andere voorziening of uitkering. Er is sprake van onvoldoende inkomen als het inkomen lager is dan het sociaal minimum loon dat van toepassing is: de bijstandsnorm. Echter is er wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen, wil je in aanmerking komen voor een algemene bijstandsuitkering.

Om in aanmerking te komen voor een dergelijke bijstandsuitkering moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Je woont rechtmatig in Nederland;
  • Je bent 18 jaar of ouder;
  • Je hebt niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in je eigen levensonderhoud te voorzien;
  • Je kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering;
  • Je zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Het bedrag dat je maximaal aan vermogen mag bezitten hangt af van uw leefsituatie.

Ik wil scheiden maar heb geen inkomen

Vermogen en koopwoning

Als er sprake is van een vermogen boven een bepaalde grens bestaat er geen recht op een bijstandsuitkering. Met dit vermogen kun je dan namelijk zelf in je eigen levensonderhoud voorzien. Je hebt dan geen recht op bijstand totdat je dit meerdere vermogen daaraan hebt besteed. Het bedrag dat je maximaal aan vermogen mag bezitten hangt af van uw leefsituatie. Wanneer er sprake is van een koopwoning rekent de gemeente dit tot een onderdeel van het eigen vermogen. De gemeente beoordeelt in een aparte vermogenstoets hoeveel vermogen er in de woning zit. Hierbij wordt gekeken naar de overwaarde van het huis, dit is de huidige waarde van de woning minus de nog niet afgeloste hypotheek. Naast dat je rechten geniet, stelt de gemeente ook bepaalde verplichtingen als je een uitkering hebt. Zo wordt er bijvoorbeeld van je verlangt dat je je best doet om zo snel mogelijk werk te vinden en dat je moet meewerken aan een re-integratie.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.