Alimentatie en co-ouderschap

Als ouders ben je wettelijk verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van de kinderen. Dit heet kinderalimentatie

Bij co-ouderschap moet er door beide ouders kinderalimentatie worden betaald. Dit is om de verschillen tussen de huishoudens kleiner te maken.

Gaan jullie uit elkaar en kiezen jullie voor een co-ouderschap? Dan houdt dat in dat de omgangsregeling meestal fifty-fifty (50/50) wordt verdeeld. Ook kan er gekozen worden voor bijvoorbeeld een 60/40 regeling. 

Bij co-ouderschap hebben jullie de kinderen allebei ongeveer evenveel. Een co-ouderschap kun je alleen afspreken als jullie dit allebei willen. Het afdwingen van co-ouderschap is niet makkelijk. Je moet goed met elkaar kunnen overleggen en communiceren. Heb je eenmaal een co-ouderschap, dan is het moeilijk hier weer vanaf te komen. Denk goed na over co-ouderschap. Er zijn namelijk voorwaarden verbonden aan co-ouderschap. 

Kinderalimentatie bij co-ouderschap

Ook bij co-ouderschap is er sprake van kinderalimentatie. Degene met het hoogste inkomen zal nog altijd een bijdrage moeten betalen aan degene met het laagste inkomen. Dit om de financiële situaties bij beide ouders zo min mogelijk te laten verschillen. Het staat jullie vrij om samen afspraken te maken over de hoogte van de alimentatie. Komen jullie er samen niet uit, dan kan er een zuivere en onafhankelijke alimentatieberekening opgesteld worden op basis van jullie inkomens. 

Kinderrekening

Bij co-ouderschap kun je een zogeheten ‘kinderrekening’ hanteren. Het is niet noodzakelijk. Een kinderrekening is een bankrekening waarop de kinderbijslag en de alimentatie wordt gestort. Het gebruiken van een kinderrekening kan voor-en nadelen hebben. 

Voordelen: 

  • beide ouders hebben een bankpas en een pincode van deze rekening
  • beide ouders kunnen deze rekening inzien
  • van deze rekening worden de noodzakelijk spullen voor de kinderen aangeschaft
  • de rekening geeft beide ouders openheid over waar het geld aan wordt uitgegeven 

Nadelen: 

  • de ander kan het gevoel hebben verantwoording te moeten afleggen aan de ex over waar het geld aan wordt besteed 
  • Discussies over bepaalde uitgaven
  • Blijkt kinderrekening niet te werken, dan is het lastig om te kinderrekening terug te draaien
  • De kinderrekening is niet alleen bedoeld voor kleding en schoenen, enz. Ook de dagelijkse kosten zoals eten, drinken, gas, water licht, etc. moet van deze kinderrekening worden betaald.  

Willen jullie een co-ouderschap gaan afspreken, dan kan Deskundig Scheiden je hierbij helpen. Wij zorgen ervoor dat het co-ouderschap en het juiste alimentatiebedrag juridisch wordt vastgelegd in een ouderschapsplan

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.