echtscheidingsbeschikking

Akte van berusting

Een akte van berusting is een schriftelijke afspraak tussen partijen, waarin ze verklaren dat ze niet in hoger beroep gaan. Partijen ‘berusten’ in de uitspraak van de rechter. In deze akte verklaart u het eens te zijn met het feit dat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken. Hierin verzoekt u de ambtenaar van de burgerlijke stand ook om de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand te schrijven.

Niet tekenen

Soms tekent één van de twee ex-partners de akte niet. De echtscheiding kan dan pas worden ingeschreven wanneer geen van de twee ex-partners tegen de echtscheiding zelf in hoger beroep is gegaan. Dit wordt pas drie maanden nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken duidelijk. Als één van de twee de akte niet tekent, duurt het dus nog even voordat de echtscheiding definitief is.

Waarom wordt de akte van berusting soms niet getekend?

Vaak bepaalt de rechter dat de alimentatie pas gaat lopen op het moment dat de uitspraak wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Voor degene die de alimentatie dan moet betalen, kan het dan bijvoorbeeld voordelig zijn om de akte van berusting niet te tekenen. In dat geval kan de echtscheiding namelijk pas later worden ingeschreven en dat scheelt voor de betalende ex-partner toch een aantal maanden alimentatie

Kan ik in hoger beroep nadat ik de akte van berusting heb getekend?

In de akte van berusting verklaart u alleen dat je tegen de scheiding zelf niet in hoger beroep gaat. Ook na het tekenen van de akte, kunt u in hoger beroep gaan wanneer u het niet eens bent met het oordeel van de rechtbank over bijvoorbeeld de alimentatie of de verdeling van schulden of bezittingen. U kunt de akte van berusting in bijna alle gevallen veilig tekenen, ook wanneer u nog in hoger beroep wilt gaan.

Gratis adviesgesprek

Neem contact op voor vragen of een gratis adviesgesprek.


    Wij nemen vandaag nog contact met u op.